Przejdź do treści

Aktualności

Spotkanie „Konsument w sieci”

Drodzy mieszkańcy Żyrardowa! Zapraszamy serdecznie do wzięcia udziału w spotkaniu edukacyjnym pn. „Konsument w sieci” poprowadzonym przez Powiatowego Rzecznika Konsumenta. Zapraszamy wszystkich chętnych 20 czerwca 2024 roku w godzinach od 13:00 do 15:00 w siedzibie Centrum Usług Społecznych w Żyrardowie przy ulicy Piaskowej 21/23. Więcej szczegółowych…

Trzecie zapytanie ofertowe dot. Mazowsze dla Seniorów pn. „ Senior-Artysta bez czasu i granic”

Dyrektor Centrum Usług Społecznych w Żyrardowie ogłosił po raz trzeci zapytanie ofertowe z dnia 03.06.2024 r. Zadanie publiczne, na które Prezydent Miasta Żyrardowa Lucjan Krzysztof Chrzanowski  pozyskał środki zewnętrzne z Województwa Mazowieckiego w ramach budżetu „Mazowsze dla Seniorów 2024” współfinansowanego ze środków Województwa Mazowieckiego Instrumentu wsparcia Inicjatyw Rad Seniorów 2024,…

Webinarium dla seniorów i ich opiekunów „Na co uważać i jak nie dać się okraść w Internecie – bankowość elektroniczna dla seniorów. II edycja”

Szanowni Państwo, Urząd Komisji Nadzoru Finansowego, w ramach projektu edukacyjnego Centrum Edukacji dla Uczestników Rynku – CEDUR, we współpracy z Minister ds. Polityki Senioralnej i Komendą Główną Policji organizuje 18 czerwca 2024 roku (10:00-12:30) webinarium dla seniorów i ich opiekunów „Na co uważać i jak nie dać się okraść w…

Nowe zapytanie ofertowe Nr 03/MDS/CUS/2024 z dnia 14.05.2024 r. na realizację zadania pod nazwą „Senior- Artysta bez czasu i granic” współfinansowanego ze środków Samorządu Województwa Mazowieckiego w  ramach instrumentu Wsparcia Inicjatyw Rad Seniorów „Mazowsze dla Seniorów 2024 r.”

Zgodnie z zapytaniem ofertowym termin składania ofert do 20 maja 2024 r. do godz. 14:00. Zapytanie ofertowe Pobierz 14.05.24-ZALACZNIK-NR-1-ofertowe-Senior-Artysta-bez-czasu-i-granic-2024-1Pobierz 14.05.24-ZALACZNIK-NR-2-Senior-Artysta-bez-czasu-i-granic-2024-1Pobierz /…

,, Salezjańskie oratorium sprężyną do aktywności zawodowej’’ – Stolarz 4.0.

W ramach zadania publicznego w zakresie ,,Działalności na rzecz integracji i reintegracji zawodowej i społecznej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym” – Klub Aktywizacji Społeczno-Zawodowej Centrum Usług Społecznych w Żyrardowie zaprasza do udziału pełnoletnich wychowanków rodzinnej i instytucjonalnej pieczy zastępczej – mieszkańców Miasta Żyrardowa w przedsięwzięciu pt.,, Salezjańskie oratorium sprężyną do aktywności…
Centrum Usług Społecznych w Żyrardowie powstało w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014 - 2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach POWER.02.08.00-IP.03-00-001/20, Działanie 2.8 Rozwój Usług Społecznych świadczonych w środowisku lokalnym.