Przejdź do treści

Aktualności

Informacja

Centrum Usług Społecznych w Żyrardowie informuje, iż zgodnie z Zarządzeniem Dyrektora Centrum Usług Społecznych w Żyrardowie z dnia 30.12.2022 roku wprowadza się piątek, jako dzień pracy wewnętrznej, w którym interesanci przyjmowani są wyłącznie w sprawach nieciepiących zwłoki. DNI I GODZINY OBSŁUGI INTERESANTÓWPoniedziałek 8:15 – 15:45Wtorek 8:15 -15:45Środa 8:15 – 17:45Czwartek…

Otwarty konkurs ofert w zakresie kultury fizycznej

Prezydenta Miasta Żyrardowa Lucjan Krzysztof Chrzanowski ogłosił otwarty konkurs ofert dla organizacji pozarządowych na realizację zadań publicznych w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w roku 2023. Pula środków w konkursie wynosi 1 342 000,00 zł. Rodzaj zadania: Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej poprzez: organizowanie i koordynowanie zajęć, treningów i…

Lista kandydatów w wyborach Młodzieżowej Rady Miasta Żyrardowa

Miejska Komisja Wyborcza wyborów Młodzieżowej Rady Miasta Żyrardowa zarządzonych na dzień 15 grudnia 2022 r. podaje do wiadomości listę zarejestrowanych kandydatów Adamczyk Ewa Bałaj Kacper Bogurska Lena Gryga Maria Jarośkiewicz Zuzanna Kłosińska Anastazja Krasnodębski Mikołaj Kubis Antonina Kuran Jakub Lewandowski Wiktor Bartosz Listowska Magdalena Majewska Ada Majewska Maja Markowski Filip…

Pierwsze konkursy dla organizacji pozarządowych na usługi społeczne ogłoszone

Prezydent Miasta Żyrardowa ogłosił dwa otwarte konkursy ofert dla organizacji pozarządowych na realizację usług społecznych dla mieszkańców w 2023 r. Pierwszy konkurs dotyczy wsparcia rodziny i pieczy zastępczej, drugi działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym. Na złożenie ofert zainteresowane organizacje mają czas do 27 grudnia 2022 r. Oferty należy…

Druga tura wyborów Młodzieżowej Rady Miasta

Pierwsza próba wyłonienia w Żyrardowie Młodzieżowej Rady Miasta nie przyniosła oczekiwanego rezultatu. Ze względów formalnych konieczne jest przeprowadzenie powtórnych wyborów. Statut Młodzieżowej Rady Miasta przewiduje, że liczy ona 21 osób. Do wyborów zgłosiło się 18 kandydatów. Nowe wybory zostały zaplanowane na 15 grudnia 2022 r. – Pozytywne zmiany…
Centrum Usług Społecznych w Żyrardowie powstało w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014 - 2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach POWER.02.08.00-IP.03-00-001/20, Działanie 2.8 Rozwój Usług Społecznych świadczonych w środowisku lokalnym.