Przejdź do treści

Aktualności

Dołącz do zespołu wolontariuszy ds. animacji lokalnej w Centrum Usług Społecznych

Interesujesz się sprawami społecznymi? Myślisz o studiach lub już studiujesz socjologię, nauki polityczne, pedagogikę, resocjalizację, itp.? Lubisz działać społecznie lub chciałbyś spróbować tego typu działania? Chcesz „nakręcić” do działania mieszkańców Żyrardowa? Zapraszamy do zespołu wolontariuszy ds. animacji lokalnej, który tworzymy w Centrum Usług Społecznych. Na zgłoszenia czekamy do 3 czerwca.

Zapraszamy na szkolenie dla organizacji pozarządowych

Prezydent Miasta Żyrardowa Lucjan Krzysztof Chrzanowski, Centrum Usług Społecznych w Żyrardowie i Federacja „DZIAŁAJ.MY”, serdecznie zapraszają na szkolenie „Dobre praktyki animacji i edukacji kulturalnej” dla przedstawicieli organizacji społecznych z Żyrardowa. Szkolenie odbędzie się w Resursie już 20 kwietnia 2022 r. w godzinach 15.00 – 19.00. Jeśli: Twoja organizacja realizuje działania…

Nowy program dla seniorów w Żyrardowie. Zapraszamy do udziału w konsultacjach społecznych

Prezydent Miasta Żyrardowa Lucjan Krzysztof Chrzanowski zaprasza przedstawicieli organizacji pozarządowych do udziału w konsultacjach Programu „Korpus Wsparcia Seniora”. To kolejny program społeczny przygotowany przez Centrum Usług Społecznych w Żyrardowie. Jego celem jest poprawa jakości i bezpieczeństwa życia najstarszych mieszkańców Żyrardowa poprzez dostęp do tzw. „teleopieki”. Kolejna inicjatywa na rzecz…

Organizacje społeczne otrzymają niezbędne wsparcie

W Żyrardowie powstało kolejne miejsce wspierające działania społeczne. Od 1 marca, zgodnie z decyzją Prezydenta Miasta Żyrardowa Lucjana Krzysztofa Chrzanowskiego,  działa Centrum Wsparcia Organizacji Społecznych. Centrum ma wspierać i doradzać społecznikom w prowadzonych działaniach. Prowadzi je, na zlecenie Miasta Żyrardowa, Federacja DZIAŁAJ.MY. – Żyrardowskie Centrum Wsparcia Organizacji Społecznych to kolejny…

Centrum Usług Społecznych uruchamia kolejny pakiet nowych usług społecznych dla mieszkańców

W ramach drugiego pakietu usług społecznych dla mieszkańców Żyrardowa uruchomione zostaną: Poradnictwo dietetyczne – realizowane przez Stowarzyszenie Lokalne Salezjańskiej Organizacji Sportowej „SL Salos”;Żyrardowskie Biuro Interwencyjne – realizowane przez Stowarzyszenie „Świetlik”;Mobilne usługi wspierające i doradcze dla osób starszych – realizowane przez Fundację „IDYLLA”;Socjoterapia dzieci i młodzieży – realizowane przez Stowarzyszenie „Świetlik”;Kluby…
Centrum Usług Społecznych w Żyrardowie powstało w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014 - 2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach POWER.02.08.00-IP.03-00-001/20, Działanie 2.8 Rozwój Usług Społecznych świadczonych w środowisku lokalnym.