Przejdź do treści

Aktualności

Ankieta

Uprzejmie informujemy, że na terenie naszej Gminy realizowane są badania ankietowe związane z opracowywaniem „Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Żyrardów” Pozyskane w badaniach dane będą wykorzystane do analiz i opracowań zbiorczych dotyczących sytuacji społecznej oraz będą stanowiły podstawę do opracowania skutecznych strategii mających na celu przeciwdziałanie zagrożeniom społecznym.Badania realizowane są…

Spotkanie dla mieszkańców Żyrardowa: „Co i jak można reklamować?”

Zapraszamy na spotkanie dla mieszkańców w ramach działania Żyrardowskiego Biura Interwencyjnego. Temat spotkania: „Reklamacja – co i w jaki sposób konsument może reklamować”. Spotkanie odbędzie się 15 maja 2023 r. w godz. 10:00 w Centrum Usług Społecznych w Żyrardowie, ul. Piaskowa 21/23. Projekt pn. Centrum Usług Społecznych w Żyrardowie finansowany…

Zapraszamy do wypełnienia ankiety dotyczące problemów społecznych w Żyrardowie

Szanowni Państwo, Uprzejmie informujemy, że na terenie naszej Gminy realizowane są badania ankietowe związane z opracowywaniem „Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Żyrardów”. Pozyskane w badaniach dane będą wykorzystane do analiz i opracowań zbiorczych dotyczących sytuacji społecznej oraz będą stanowiły podstawę do opracowania skutecznych strategii mających na celu przeciwdziałanie zagrożeniom społecznym.

Stypendia dla dzieci w ciężkim stanie klinicznym – nabór wniosków 2023

Program Pomocy Dzieciom jest skierowany do rodzin znajdujących się w trudnej sytuacji finansowej, opiekujących się dziećmi, które wskutek choroby lub wypadku znalazły się w ciężkim stanie klinicznym. Są to dzieci wymagające wsparcia funkcji życiowych za pomocą respiratora bądź koncentratora tlenu, karmienia dojelitowego lub pozajelitowego, innych całodobowych specjalistycznych zabiegów opiekuńczych i…

Skorzystaj z oferty klubów aktywizacji społeczno-zawodowej

Zapraszamy do korzystania z oferty klubów aktywizacji społeczno-zawodowej działających w ramach nowych usług społecznych. Są to usługi wspierające osoby bezrobotne w przygotowaniu do poszukiwania pracy lub osoby aktywne zawodowo potrzebujące zmiany, inspiracji, nowej energii do działania. Oferowane przez kluby wsparcie obejmuje różnorodne aspekty takie jak: wsparcie psychologiczne, rozwój umiejętności autoprezentacji…

Podsumowaliśmy usługi społeczne w 2022 roku

Ponad 800 mieszkańców Żyrardowa, w tym dzieci, młodzież, dorośli i seniorzy, skorzystało w 2022 roku z bezpłatnych usług społecznych Miasta Żyrardowa takich, jak np. taxi dla seniora, złota rączka, rehabilitacja, dietetyk, logopeda, psycholog, interwencyjna pomoc dla całych rodzin. Po raz pierwszy na żyrardowskich podwórkach działali z dziećmi i młodzieżą pedagodzy…
Centrum Usług Społecznych w Żyrardowie powstało w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014 - 2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach POWER.02.08.00-IP.03-00-001/20, Działanie 2.8 Rozwój Usług Społecznych świadczonych w środowisku lokalnym.