Przejdź do treści

Stowarzyszenie Sport Life

Realizacja zadania polegać będzie organizowaniu i koordynowaniu zajęć, treningów i zgrupowań sportowych dzieci i młodzieży, mających na celu przygotowanie zawodników do uczestnictwa we współzawodnictwie sportowym w dyscyplinie pływanie z elementami freedivingu, organizowaniu imprez sportowych, rekreacyjnych i sportowo-rekreacyjnych o zasięgu lokalnym w pływaniu oraz uczestnictwo klubu sportowego w rozgrywkach organizowanych przez związki sportowe. Rekrutacja na zajęcia odbędzie się w sposób powszechny i ogólnodostępny poprzez strony internetowe oraz funpage dla uczestników zadania.. Pływanie sportowe cieszy się coraz większym zainteresowanie dzięki szkoleniu pływackiego w ramach środków Ministerstwa Sportu i Turystyki w ramach projektu Umiem Pływać realizowanego przez nasze stowarzyszenie.

https://www.facebook.com/Stowarzyszenie.Sport.Life/

Centrum Usług Społecznych w Żyrardowie powstało w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014 - 2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach POWER.02.08.00-IP.03-00-001/20, Działanie 2.8 Rozwój Usług Społecznych świadczonych w środowisku lokalnym.