Przejdź do treści

Stowarzyszenie Lokalne Salezjańskiej Organizacji Sportowej „SL SALOS”

Przedmiotem projektu przede wszystkim jest:

1. Wyszkolenie dzieci i młodzieży w 3 dyscyplinach sportowych – piłka nożna, tenis stołowy, siatkówka przez wykwalifikowanych min 7 trenerów.

 2. Propagowanie postawy fair play w dążeniu do osiągania sukcesów sportowych,

 3. Poprawa stanu szkolenia sportowego i zdrowia mieszkańców Żyrardowa,

4. Organizacja czasu wolnego dzieciom i młodzieży w formie aktywnej promując sportową postawę wśród pozostałych mieszkańców Żyrardowa,

5. Utrwalenie wśród uczestników projektu i ich bliskich sposobu na aktywne spędzanie czasu wolnego,

 6. Przekazanie wartości moralnych i wychowanie uczestników projektu na uczciwych i dobrych obywateli,

7. Promocja Żyrardowa jako miasta idealnego na weekend – poprzez organizację wydarzeń sportowych.

https://salos-zyrardow.pl/

Centrum Usług Społecznych w Żyrardowie powstało w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014 - 2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach POWER.02.08.00-IP.03-00-001/20, Działanie 2.8 Rozwój Usług Społecznych świadczonych w środowisku lokalnym.