Przejdź do treści

Uczniowski Klub Sportowy 3 Żyrardów

Oferta jest skierowana do dziewcząt i chłopców , młodzieży, osób dorosłych mieszkańców miasta Żyrardowa. Dzieci będą uczestniczyć w zajęciach treningowych i rozgrywkach sportowych organizowanych przez stowarzyszenie UKS Trójka , Warszawski Okręgowy Związek Koszykówki Województwa Mazowieckiego. Zawodnicy zespołów młodzieżowych będą uczestniczyć w rozgrywkach okręgowych i ogólnopolskich organizowanych przez Polski Związek Koszykówki. Zespoły seniorów będą uczestniczyć w rozgrywkach II ligi mężczyzn prowadzonych przez PZKosz i II ligi kobiet prowadzonych przez WOZKosz. Ponadto nasi członkowie będą objęci szkoleniem centralnym KOSSM – dziewczęta klasy VI -VIII i SMOK dziewczęta i chłopcy klas I-V. Dla wszystkich planowany jest udział w turniejach towarzyskich organizowanych przez kluby Polskie i zagraniczne.

– grupa dzieci odbywa  zajęcia z koszykówki w hali sportowej AQUA .

Grupa + 35 ma zajęcia w hali sportowej ZS 1 w Żyrardowie.

https://www.facebook.com/uks3zyrardow/

Centrum Usług Społecznych w Żyrardowie powstało w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014 - 2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach POWER.02.08.00-IP.03-00-001/20, Działanie 2.8 Rozwój Usług Społecznych świadczonych w środowisku lokalnym.