Przejdź do treści

Klub Rocky-Żyrardów

Prowadzenie treningów bokserskich dla dzieci i młodzieży. Udział w zawodach i turniejach ogólnopolskich. Zorganizowanie kilku spotkań/treningów dla zawodników Klubu Rocky – Żyrardów, z zasłużonymi i cenionymi w Polsce, przedstawicielami świata BOKSU. Treningi pozwalają zdrowo i aktywnie spędzić czas wolny, promują zdrowy tryb życia., kształtują psychikę i postawę dzieci i młodzieży, odwracają uwagę od narkotyków i używek.

Reprezentacja miasta Żyrardowa w imprezach sportowych różnych szczebli. Popularyzacja i upowszechnianie kultury fizycznej. Promowanie zdrowego i aktywnego trybu życia.

https://www.facebook.com/people/KLUB-ROCKY-%C5%BByrard%C3%B3w/

Centrum Usług Społecznych w Żyrardowie powstało w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014 - 2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach POWER.02.08.00-IP.03-00-001/20, Działanie 2.8 Rozwój Usług Społecznych świadczonych w środowisku lokalnym.