Przejdź do treści

Rządowy program „Za życiem”

Centrum Usług Społecznych w Żyrardowie realizuje rządowy program „Za życiem”.

Jeśli jesteś:

 • kobietą w ciąży, u której wyszły niepokojące badania prenatalne, która z dużym prawdopodobieństwem urodzi dziecko obarczone poważnymi problemami zdrowotnymi;
 • kobietą, której dziecko nie przeżyło ciąży lub porodu, albo zmarło wkrótce po urodzeniu;
 • matką wychowującą dziecko niepełnosprawne;
 • rodziną, która wychowuje dziecko zmagające się z niepełnosprawnością i posiadająca zaświadczenie lekarskie*.

Możesz skorzystać z pomocy i wsparcia asystenta rodziny z ustawy „Za życiem”.

Asystent rodziny będzie Cię wspierał w:

 • w odnalezieniu się w nowej sytuacji życiowej,
 • w uzyskaniu szczególnych uprawnień w zakresie świadczeń medycznych, ponadpodstawowej opieki położniczej oraz poradni laktacyjnej,
 • w skutecznym przezwyciężaniu trudności w pielęgnacji i wychowaniu dziecka,
 • w uzyskaniu wsparcia psychologicznego,
 • w uzyskaniu pomocy prawnej, w szczególności w zakresie praw rodzicielskich i uprawnień pracowniczych,
 • w dotarciu do miejsc oraz specjalistów, gdzie rodzina może otrzymać wsparcie,
 • załatwić sprawy w różnych instytucjach w imieniu rodziny na podstawie upoważnienia,
 • w uzyskaniu m.in. orzeczenia o niepełnosprawności, świadczeń pielęgnacyjnych czy jednorazowego świadczenia w wysokości 4000 zł (wniosek o wypłatę świadczenia jednorazowego świadczenia należy złożyć do 12 miesięcy od dnia narodzin żywego dziecka).

Gdzie uzyskasz pomoc:

Ze wsparcia asystenta rodziny możesz skorzystać w każdej sytuacji, gdy wyrazisz taką wolę. W tym celu należy wystąpić z wnioskiem do Centrum Usług Społecznych w Żyrardowie ul. Piaskowa 21/23, tel. 46 855-31-26 lub tel./fax 855-36-59 email: sekretariat@cus-zyrardow.pl.

Szczegóły dotyczące wsparcia znajdziesz także na stronie internetowej Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.

*Ze wsparcia asystenta rodziny, o którym mowa w ustawie o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem” może skorzystać kobieta/rodzina posiadająca zaświadczenia lekarskie potwierdzające ciężkie i nieodwracalne upośledzenie albo nieuleczalną chorobę zagrażającą życiu dziecka, które powstały w prenatalnym okresie rozwoju dziecka lub w czasie porodu wystawiane przez lekarza ubezpieczenia zdrowotnego posiadającego specjalizację II stopnia lub tytuł specjalisty w dziedzinie: położnictwa i ginekologii, perinatologii, neonatologii, neurologii dziecięcej, chirurgii dziecięcej lub kardiologii dziecięcej.

Centrum Usług Społecznych w Żyrardowie powstało w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014 - 2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach POWER.02.08.00-IP.03-00-001/20, Działanie 2.8 Rozwój Usług Społecznych świadczonych w środowisku lokalnym.