Przejdź do treści

Ognisko Towarzystwa Krzewienia Kultury Fizycznej ,, Sokół” w Żyrardowie

Celem realizacji zadania publicznego jest wychowanie poprzez krzewienie kultury fizycznej dziec i młodzieży z terenu miasta Żyrardowa. Dodatkowym celem jest przeciwdziałanie patologiom społecznym poprzez rozwijanie kultury fizycznej i kultury edukacyjnej młodzieży miasta Żyrardowa. Utrzymanie i rozwijanie, głównie wśród dzieci , młodzieży sprawności fizycznej oraz rozbudzenie i krzewienie kultury fizycznej poprzez rozwój zamiłowania do systematycznego uprawiania rekreacji fizycznej i sportu przyczyni się do rozwoju kultury fizycznej i sprawności fizycznej mieszkańców. Zorganizujemy w listopadzie w Siłowni ,,Sokół” zawody z okazji 105 rocznicy Odzyskania Niepodległości Polski są to bardzo prestiżowe i popularne zawody ,,Crossfitowe” w podciąganiu na drążku i w wyciskaniu sztangi leżąc o ciężarze 50% masy ciała.

https://www.facebook.com/Tkkf-sok%C3%B3%C5%82-w-%C5%BByrardowie

Centrum Usług Społecznych w Żyrardowie powstało w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014 - 2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach POWER.02.08.00-IP.03-00-001/20, Działanie 2.8 Rozwój Usług Społecznych świadczonych w środowisku lokalnym.