Przejdź do treści

O działalności CUS w tekście łatwym do czytania

Centrum Usług Społecznych w Żyrardowie, pomaga osobom i rodzinom mieszkającym w mieście Żyrardów, które znalazły się w trudnej sytuacji życiowej. 

Udzielamy pomocy rzeczowej lub finansowej osobom bezdomnym, samotnym i rodzinom z dziećmi. 

Pomagamy osobom starszym, niepełnosprawnym oraz tym, które doświadczają przemocy w rodzinie. 

Główna siedziba Centrum Usług Społecznych w Żyrardowie znajduje się przy ulicy Armii Krajowej 3. 

Jeśli chcesz skorzystać z naszej pomocy możesz do nas zadzwonić lub napisać: 

Tu otrzymasz informację, czy możemy Ci pomóc i w jaki sposób. 


Centrum Usług Społecznych w Żyrardowie powstało w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014 - 2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach POWER.02.08.00-IP.03-00-001/20, Działanie 2.8 Rozwój Usług Społecznych świadczonych w środowisku lokalnym.