Przejdź do treści

Złóż wniosek

Składanie wniosków elektronicznych za pośrednictwem:

lub za pomocą bankowości elektronicznej.

Wzory wniosków o świadczenia dla rodzin na stronie Portal GOV.pl

Wzór wniosku oraz załączników dla odbiorcy usług społecznych:

Centrum Usług Społecznych w Żyrardowie powstało w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014 - 2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach POWER.02.08.00-IP.03-00-001/20, Działanie 2.8 Rozwój Usług Społecznych świadczonych w środowisku lokalnym.