Przejdź do treści

Złóż wniosek

Składanie wniosków elektronicznych za pośrednictwem:

lub za pomocą bankowości elektronicznej.

Wzory wniosków o świadczenia dla rodzin na stronie Portal GOV.pl

Wzór formularza uczestnika projektu odbiorcy usług społecznych oraz załączniki

Wnioski będą przyjmowane od 1 sierpnia 2023 roku.

Informacje dotyczące usług społecznych pod numerami:

(46) 855-31-26 wew.12
tel. Komórkowy: 519-441-704:

Centrum Usług Społecznych w Żyrardowie powstało w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014 - 2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach POWER.02.08.00-IP.03-00-001/20, Działanie 2.8 Rozwój Usług Społecznych świadczonych w środowisku lokalnym.