Przejdź do treści

KS Thien Long

ŻKS Thien Long dysponujący wynajmowanym, w pełni profesjonalnym obiektem sportowym oraz odpowiednio dobraną kadrą szkoleniową i medyczną jest w stanie w pełni zapewnić potrzeby zawodników, wypracowując tym samym wysokie wyniki sportowe zarówno na arenie krajowej jak i międzynarodowej.

W związku z realizacją zadania dotyczącego upowszechniania i wspierania kultury fizycznej przez klub w roku 2023 informujemy, że nabór uczestników do zajęć sportowych trwa w naszym klubie przez cały czas realizacji zadania.

Zapraszamy do naszych sekcji:

– dzieci w wieku 5-6 lat (sekcja Young Grapplers I). Program szkoleniowy to zabawowe formy walki grapplingowej, kształtujące prawidłowy rozwój dziecka i wspomagający jego koordynację ruchową.

– dzieci w wieku 7-12 lat (sekcje Young Grapplers II i Vo Viet Kids). Program szkoleniowy przygotowujący do rywalizacji sportowej dzieci w zakresie Grapplingu i Kickboxingu.

– kadetów i juniorów 13-17 lat (sekcje Young Grapplers III i Vo Viet Tigers). Program szkoleniowy przygotowujący do rywalizacji sportowej kadetów i juniorów w zakresie Grapplingi i Kickboxingu. – młodzieżowców 18-21 lat (sekcja Vo Viet Tigers). Program szkoleniowy przygotowujący do rywalizacji sportowej młodzieżowców w zakresie Kickboxingu i MMA

https://www.facebook.com/CombatDojoZyrardow/

Centrum Usług Społecznych w Żyrardowie powstało w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014 - 2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach POWER.02.08.00-IP.03-00-001/20, Działanie 2.8 Rozwój Usług Społecznych świadczonych w środowisku lokalnym.