Przejdź do treści

Okręg Polskiego Związku Wędkarskiego w Skierniewicach, Koło PZW nr 016 w Żyrardowie

Nasze cele są związane bezpośrednio z zaspokajaniem potrzeb grupy docelowej . Zajmujemy się przede wszystkim organizacją imprez wędkarskich, zarówno sportowych, rekreacyjnych jak i sportowo – rekreacyjnych. Przez ten fakt uzyskujemy konsolidację społeczeństwa wędkarskiego, uczymy wzajemnego szacunku do przyrody i otaczającego nas świata, szacunku do nas samych oraz szacunku do zdrowej rywalizacji w organizowanych zawodach sportowych. Wychowujemy młodzież, promujemy bezpieczny wypoczynek nad wodą, zapraszamy na zawody rodziny z dziećmi, gdzie tworzą drużyny (Teamy dwuosobowe). Upowszechniamy wiedzę na tematy związane z wędkarstwem i szeroko pojętej ekologii, kształtujemy chęć zdobywania wiedzy i nagradzamy jej wynik w każdych zawodach sportowych. Dając poznać świat sportu związanego z przyrodą dajemy naszym mieszkańcom, dzieciom i młodzieży możliwość uprawniania sportu, aktywnego wypoczynku, realizacji pasji zabezpieczając ich potrzeby w tym zakresie. Bierzmy udział w akcjach sprzątania naszych wód i krzewimy poszanowanie do przyrody zaczynając od najmłodszego pokolenia.

https://www.pzw.org.pl/zyrardow/

Centrum Usług Społecznych w Żyrardowie powstało w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014 - 2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach POWER.02.08.00-IP.03-00-001/20, Działanie 2.8 Rozwój Usług Społecznych świadczonych w środowisku lokalnym.