Przejdź do treści

Żyrardowskie Stowarzyszenie Siatkówki LEN

W Żyrardowskim Stowarzyszeniu Siatkówki ,,Len” siatkówkę uprawia około 80 dzieci i 15 seniorów (4 grupy dzieci – dwa razy w tygodniu [w tym grupa naborowa], seniorzy – dwa/trzy razy w tygodniu. Udział w zajęciach sportowych, turniejach i zawodach ligowych przystosowuje młodych żyrardowian do dorosłego życia. Sport ma niewątpliwie pozytywny wpływ na kontakty społeczne, które rozwijają zdolność empatii, towarzyskość, solidarność, ponadto uczą zdrowej rywalizacji oraz pobudzają do rozwoju własnych zainteresowań. Udział w zajęciach poprawia umiejętność znoszenia porażek i przyjmowania krytyki. Poprawia również pracę zespołową oraz wytrwałość w dążeniu do celu.

https://www.facebook.com/people/%C5%BByrardowskie-Stowarzyszenie-Siatk%C3%B3wki-LEN/

Centrum Usług Społecznych w Żyrardowie powstało w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014 - 2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach POWER.02.08.00-IP.03-00-001/20, Działanie 2.8 Rozwój Usług Społecznych świadczonych w środowisku lokalnym.