Przejdź do treści
Dodatek osłonowy w 2024 roku
Szanowni Państwo,
informujemy, że wnioski można składać do 30 kwietnia 2024r.
Czytaj dalej artykuł pt. Dodatek osłonowy w 2024 roku
Miasto Żyrardów otrzymało dofinansowanie w kwocie 3 125 000 zł, na realizację projektu
Celem Projektu jest zwiększenie dostępu do zintegrowanych usług społecznych odpowiadających na potrzeby społeczności lokalnej.
Czytaj dalej artykuł pt. Miasto Żyrardów otrzymało dofinansowanie w kwocie 3 125 000 zł, na realizację projektu
Centrum Usług Społecznych w Żyrardowie
Od dnia 1 lipca 2021 roku Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Żyrardowie został przekształcony w Centrum Usług Społecznych w Żyrardowie na podstawie Uchwały Nr XXXIX/341/21 Rady Miasta Żyrardowa z dnia 27 maja 2021.
Czytaj dalej artykuł pt. Centrum Usług Społecznych w Żyrardowie

Zajęcia wychowawczo-opiekuńcze w darmowej świetlicy Stowarzyszenia Kids Fitness Club.

Drodzy mieszkańcy w imieniu organizatora Stowarzyszenia Kids Fitness Club reprezentowanego przez Panią Kalinę Nowakowską zapraszamy wszystkie dzieci w wieku od 1,5 do 3 lat oraz w wieku przedszkolnym/wczesnoszkolnym do skorzystania z zajęć wychowawczo-opiekuńczych odbywających się w darmowej świetlicy Kids Fitness Club. Zajęcia odbywają się od poniedziałku do piątku w…

Zgłaszanie propozycji do programu współpracy na 2025 rok

Centrum Usług Społecznych uprzejmie  informuję o rozpoczęciu prac nad przygotowaniem projektu Rocznego programu współpracy województwa mazowieckiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2025 rok. https://www.dialog.mazovia.pl/wspolpraca/program-wspolpracy Centrum Usług Społecznych w Żyrardowie liczy na aktywne uczestnictwo w procesie…

Webinarium dla seniorów i opiekunów

Centrum Usług Społecznych informuję, że Urząd Komisji Nadzoru Finansowego we współpracy z Minister ds. Polityki Senioralnej oraz komendą Główną Policji , w ramach projektu edukacyjnego Centrum Edukacji dla Uczestników Rynku -CEDUR, organizuje webinarium (spotkanie online) dla seniorów i ich opiekunów w dniu 11 września 2024 r. https://www.knf.gov.pl/dla_rynku/edukacja_cedur/seminaria?articleId=89709&p_id=18&fbclid=IwZXh0bgNhZW0CMTAAAR35nNTNc2sXP6ohmMDoXZz1l_sQ9htP80gLpWDPn9_GvvVtlLHwroeqC98_aem_1_4tfsq8-PcZuEbxeBNgZQ…

,,Zwiększenie samodzielności seniorów w miejscu ich zamieszkania (RMR)”

Około 80 mieszkańców Żyrardowa objętych zostanie usługami opiekuńczymi i teleopieką, dzięki środkom pozyskanym przez Miasto Żyrardów z Województwa Mazowieckiego.  Z inicjatywy Prezydenta Miasta Żyrardowa Krzysztofa Lucjana Chrzanowskiego, w dniu 8 lipca br. została podpisana umowa partnerska z Województwem Mazowieckim w imieniu, którego działa Mazowieckie Centrum Polityki Społecznej w Warszawie.

Ochotnicza Straż Pożarna na straży środowiska!

Szanowni mieszkańcy, Ochotnicza Straż Pożarna w Żyrardowie uczestniczy w programie „OSP na straży środowiska”. W ramach tej akcji prowadzone są zbiórki odpadów w szczególności elektrośmieci oraz tekstyliów. Oddaj swoje elektrośmieci BEZPŁATNIE do swojej remizy strażackiej skąd zostaną oddane do recyklingu, a nasi strażacy otrzymają odpowiednie…

Spotkanie „Konsument w sieci”

Drodzy mieszkańcy Żyrardowa! Zapraszamy serdecznie do wzięcia udziału w spotkaniu edukacyjnym pn. „Konsument w sieci” poprowadzonym przez Powiatowego Rzecznika Konsumenta. Zapraszamy wszystkich chętnych 20 czerwca 2024 roku w godzinach od 13:00 do 15:00 w siedzibie Centrum Usług Społecznych w Żyrardowie przy ulicy Piaskowej 21/23. Więcej szczegółowych…
Starsze wpisy

Cele projektu

Celem Programu jest zwiększenie dostępu do zintegrowanych usług społecznych odpowiadających na potrzeby społeczności lokalnej poprzez wypracowanie i przetestowanie funkcjonowania modelowych rozwiązań w zakresie integracji i rozwoju usług społecznych adresowanych do mieszkańców Miasta Żyrardowa, dostosowanych do specyfiki wspólnoty samorządowej, przy wykorzystaniu Centrum Usług Społecznych w Żyrardowie jako nowej jednostki organizacyjnej Miasta Żyrardowa.

Wartość projektu

Wartość projektu to 3 125 000 PLN.

Planowane efekty

Program realizowany będzie w okresie realizacji projektu pn. Centrum Usług Społecznych w Żyrardowie, tj. od dnia wejścia w życie Programu Usług Społecznych Miasta Żyrardowa na lata 2021 – 2023 do dnia 31.07.2023 roku.

Wkład Funduszy Europejskich

Projekt jest w całości finansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020, Osi Priorytetowej II Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji, Działania 2.8 Rozwój usług społecznych świadczonych w środowisku lokalnym. 

Centrum Usług Społecznych w Żyrardowie powstało w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014 - 2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach POWER.02.08.00-IP.03-00-001/20, Działanie 2.8 Rozwój Usług Społecznych świadczonych w środowisku lokalnym.