Przejdź do treści
Miasto Żyrardów otrzymało dofinansowanie w kwocie 3 125 000 zł, na realizację projektu
Celem Projektu jest zwiększenie dostępu do zintegrowanych usług społecznych odpowiadających na potrzeby społeczności lokalnej.
Czytaj dalej artykuł pt. Miasto Żyrardów otrzymało dofinansowanie w kwocie 3 125 000 zł, na realizację projektu
Okres świadczeniowy 2021/2022 – świadczenia wychowawcze 500+
Od 01.06.2021r. rozpoczął się nowy okres zasiłkowy dla osób pobierających świadczenie wychowawcze (500+).
Czytaj dalej artykuł pt. Okres świadczeniowy 2021/2022 – świadczenia wychowawcze 500+
Centrum Usług Społecznych w Żyrardowie
Od dnia 1 lipca 2021 roku Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Żyrardowie został przekształcony w Centrum Usług Społecznych w Żyrardowie na podstawie Uchwały Nr XXXIX/341/21 Rady Miasta Żyrardowa z dnia 27 maja 2021.
Czytaj dalej artykuł pt. Centrum Usług Społecznych w Żyrardowie

Harmonogram spotkań tematycznych w ramach opracowania programów współpracy – AKTUALIZACJA

Poniżej przedstawiamy harmonogram spotkań tematycznych z merytorycznymi wydziałami Urzędu Miasta Żyrardowa w ramach procesu tworzenia Rocznego Programu Współpracy Organizacji Pozarządowych z Miastem Żyrardowem na rok 2022 oraz Programu Wieloletniego. Na spotkania zapraszamy przedstawicieli organizacji pozarządowych zainteresowanych konkretnym obszarem działań zarówno tych, którzy złożyli swoje propozycje, jak również innych podmiotów. 29.09,…

Zakończyliśmy nabór zgłoszeń do programów współpracy

Informujemy, że zakończyliśmy nabór zgłoszeń propozycji zadań publicznych do realizacji w ramach programu współpracy Miasta Żyrardowa z organizacjami pozarządowymi na rok 2022 i programu wieloletniego. W ramach naboru wpłynęło do Centrum Usług Społecznych 57 pomysłów na działania społeczne od 23 organizacji pozarządowych. Poniżej prezentujemy listę podmiotów, które zdecydowały się na…

Aktywni Obywatele w Żyrardowie

Prawie 30 tys. euro dotacji pozyskała Żyrardowska Federacja Organizacji Społecznych „DZIAŁAJ.MY”, w partnerstwie w Miastem Żyrardowem, na realizację projektu „DZIAŁAJ.MY dla współpracy”. Projekt ma na celu zachęcić mieszkańców Żyrardowa do aktywności obywatelskiej. Dofinansowanie uzyskano z programu Aktywni Obywatele Fundusz Krajowy, finansowanego z Funduszy EOG. – Samorząd bez aktywnych mieszkańców ma…

Wydłużony czas na złożenie propozycji do programu współpracy

Centrum Usług Społecznych w Żyrardowie informuje, że wydłużony został czas na złożenie propozycji zadań do realizacji w ramach programów współpracy Miasta Żyrardowa z organizacjami pozarządowymi: rocznego na 2022 rok oraz programu wieloletniego. Na zgłoszenia propozycji organizacje pozarządowe mają czas do 8 września 2021 r. Przypominamy, że od tego roku, zgodnie…

Zapraszamy do zespołu roboczego do opracowania projektów programów współpracy

Ogłoszenie Prezydenta Miasta Żyrardowa o naborze przedstawicieli organizacji pozarządowych i innych podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego do Zespołu ds. opracowania projektu Rocznego Programu Współpracy Miasta Żyrardowa z organizacjami pozarządowymi na rok 2022 i Wieloletniego Programu Współpracy Miasta Żyrardowa z organizacjami pozarządowymi. Prezydent Miasta Żyrardowa na podstawie art. 5 ust. 2…

Tworzymy programy współpracy z organizacjami pozarządowymi

Prezydent Lucjan Krzysztof Chrzanowski zaprasza organizacje pozarządowe i inne podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego do składania propozycji do Programu Współpracy Miasta Żyrardowa na rok 2022 i Wieloletniego Programu Współpracy. W dniu 26 sierpnia 2021 r., o godz. 18.00, w Centrum Kultury w Żyrardowie odbędzie się spotkanie informacyjne na ten temat.
Starsze wpisy

Cele projektu

Celem Programu jest zwiększenie dostępu do zintegrowanych usług społecznych odpowiadających na potrzeby społeczności lokalnej poprzez wypracowanie i przetestowanie funkcjonowania modelowych rozwiązań w zakresie integracji i rozwoju usług społecznych adresowanych do mieszkańców Miasta Żyrardowa, dostosowanych do specyfiki wspólnoty samorządowej, przy wykorzystaniu Centrum Usług Społecznych w Żyrardowie jako nowej jednostki organizacyjnej Miasta Żyrardowa.

Wartość projektu

Wartość projektu to 3 125 000 PLN.

Planowane efekty

Program realizowany będzie w okresie realizacji projektu pn. Centrum Usług Społecznych w Żyrardowie, tj. od dnia wejścia w życie Programu Usług Społecznych Miasta Żyrardowa na lata 2021 – 2023 do dnia 31.07.2023 roku.

Wkład Funduszy Europejskich

Projekt jest w całości finansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020, Osi Priorytetowej II Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji, Działania 2.8 Rozwój usług społecznych świadczonych w środowisku lokalnym. 

Centrum Usług Społecznych w Żyrardowie powstało w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014 - 2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach POWER.02.08.00-IP.03-00-001/20, Działanie 2.8 Rozwój Usług Społecznych świadczonych w środowisku lokalnym.