Przejdź do treści
Dodatek osłonowy w 2024 roku
Szanowni Państwo,
informujemy, że wnioski można składać do 30 kwietnia 2024r.
Czytaj dalej artykuł pt. Dodatek osłonowy w 2024 roku
Miasto Żyrardów otrzymało dofinansowanie w kwocie 3 125 000 zł, na realizację projektu
Celem Projektu jest zwiększenie dostępu do zintegrowanych usług społecznych odpowiadających na potrzeby społeczności lokalnej.
Czytaj dalej artykuł pt. Miasto Żyrardów otrzymało dofinansowanie w kwocie 3 125 000 zł, na realizację projektu
Centrum Usług Społecznych w Żyrardowie
Od dnia 1 lipca 2021 roku Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Żyrardowie został przekształcony w Centrum Usług Społecznych w Żyrardowie na podstawie Uchwały Nr XXXIX/341/21 Rady Miasta Żyrardowa z dnia 27 maja 2021.
Czytaj dalej artykuł pt. Centrum Usług Społecznych w Żyrardowie

Zajęcia wychowawczo-opiekuńcze w darmowej świetlicy Stowarzyszenia Kids Fitness Club.

Drodzy mieszkańcy w imieniu organizatora Stowarzyszenia Kids Fitness Club reprezentowanego przez Panią Kalinę Nowakowską zapraszamy wszystkie dzieci w wieku od 1,5 do 3 lat oraz w wieku przedszkolnym/wczesnoszkolnym do skorzystania z zajęć wychowawczo-opiekuńczych odbywających się w darmowej świetlicy Kids Fitness Club. Zajęcia odbywają się od poniedziałku do piątku w…

Rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert dla organizacji pozarządowych na realizację zadania publicznego w zakresie upowszechniania i wspierania kultury fizycznej

Do realizacji zadania zostały wybrane następujące organizacje,  uprawnione i spełniające wymogi konkursu podmioty oraz przyznano następujące kwoty dotacji: UCZNIOWSKI KLUB SPORTOWY „TRÓJKA” ŻYRARDÓW- 100 000 ZŁ Akademia Piłkarska Żyrardów Żyrardowianka-100 000 ZŁ Zarzadzenie-Nr-122-24-Prezydenta-Miasta-Zyrardowa-z-dnia-11-kwietnia-2024-rPobierz /…

Żyrardów otrzymał Certyfikat Samorządu przyjaznego Rodzinom

Żyrardów dołączył do grona miast przyjaznym rodzinom za swoje działania w kierunku polepszenia warunków i jakości życia naszych rodzin. Na co dzień Centrum Usług Społecznych w Żyrardowie realizuje wiele działań i programów na rzecz żyrardowskich rodzin co zostało docenione przez Związek Dużych Rodzin Trzy Plus. W ramach certyfikacji pracownicy…

Kto w tym roku zostanie Mazowiecką Lady D. i Mazowieckim Gentlemanem D.?

Konkursy Mazowieckiego Centrum Polityki Społecznej Mazowiecka Lady D. im. Krystyny Bochenek oraz Mazowiecki Gentleman D. dają szansę na docenienie pracy kobiet i mężczyzn z niepełnosprawnościami, którzy przez swoją działalność są nie tylko wzorem do naśladowania, ale i inspiracją dla innych. Już od 1 marca do 30 kwietnia 2024 r. można…

Na co uważać i jak nie dać się okraść w Internecie – bankowość elektroniczna dla seniorów. I edycja

Urząd Komisji Nadzoru Finansowego zaprasza seniorów i ich opiekunów na webinarium (spotkanie online) „Na co uważać i jak nie dać się okraść w Internecie – bankowość elektroniczna dla seniorów. I edycja” organizowane w ramach projektu Centrum Edukacji dla Uczestników Rynku – CEDUR, we współpracy z Komendą Główną Policji. Webinarium (spotkanie…

Centrum Usług Społecznych w Żyrardowie posiadaczem ręcznego defibrylatora!

W związku z pozyskanymi funduszami z PZU przez Urząd Miasta Żyrardowa w dniu 11 marca 2024 roku wydział BHP Urzędu Miasta przekazał w ręce Centrum Usług Społecznych w Żyrardowie jeden ręczny defibrylator. To ważny moment, ponieważ sprzęt ten jest w stanie uratować życie osobie w stanie zagrażającym życiu. Pracownicy…
Starsze wpisy

Cele projektu

Celem Programu jest zwiększenie dostępu do zintegrowanych usług społecznych odpowiadających na potrzeby społeczności lokalnej poprzez wypracowanie i przetestowanie funkcjonowania modelowych rozwiązań w zakresie integracji i rozwoju usług społecznych adresowanych do mieszkańców Miasta Żyrardowa, dostosowanych do specyfiki wspólnoty samorządowej, przy wykorzystaniu Centrum Usług Społecznych w Żyrardowie jako nowej jednostki organizacyjnej Miasta Żyrardowa.

Wartość projektu

Wartość projektu to 3 125 000 PLN.

Planowane efekty

Program realizowany będzie w okresie realizacji projektu pn. Centrum Usług Społecznych w Żyrardowie, tj. od dnia wejścia w życie Programu Usług Społecznych Miasta Żyrardowa na lata 2021 – 2023 do dnia 31.07.2023 roku.

Wkład Funduszy Europejskich

Projekt jest w całości finansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020, Osi Priorytetowej II Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji, Działania 2.8 Rozwój usług społecznych świadczonych w środowisku lokalnym. 

Centrum Usług Społecznych w Żyrardowie powstało w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014 - 2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach POWER.02.08.00-IP.03-00-001/20, Działanie 2.8 Rozwój Usług Społecznych świadczonych w środowisku lokalnym.