Przejdź do treści
Dodatek osłonowy – nowe świadczenie!
Szanowni Państwo,
informujemy, że od stycznia 2022 r. można składać wnioski o nowe świadczenie – dodatek osłonowy.
Czytaj dalej artykuł pt. Dodatek osłonowy – nowe świadczenie!
Miasto Żyrardów otrzymało dofinansowanie w kwocie 3 125 000 zł, na realizację projektu
Celem Projektu jest zwiększenie dostępu do zintegrowanych usług społecznych odpowiadających na potrzeby społeczności lokalnej.
Czytaj dalej artykuł pt. Miasto Żyrardów otrzymało dofinansowanie w kwocie 3 125 000 zł, na realizację projektu
Okres świadczeniowy 2021/2022 – świadczenia wychowawcze 500+
Od 01.06.2021r. rozpoczął się nowy okres zasiłkowy dla osób pobierających świadczenie wychowawcze (500+).
Czytaj dalej artykuł pt. Okres świadczeniowy 2021/2022 – świadczenia wychowawcze 500+
Centrum Usług Społecznych w Żyrardowie
Od dnia 1 lipca 2021 roku Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Żyrardowie został przekształcony w Centrum Usług Społecznych w Żyrardowie na podstawie Uchwały Nr XXXIX/341/21 Rady Miasta Żyrardowa z dnia 27 maja 2021.
Czytaj dalej artykuł pt. Centrum Usług Społecznych w Żyrardowie

Druga tura wyborów Młodzieżowej Rady Miasta

Pierwsza próba wyłonienia w Żyrardowie Młodzieżowej Rady Miasta nie przyniosła oczekiwanego rezultatu. Ze względów formalnych konieczne jest przeprowadzenie powtórnych wyborów. Statut Młodzieżowej Rady Miasta przewiduje, że liczy ona 21 osób. Do wyborów zgłosiło się 18 kandydatów. Nowe wybory zostały zaplanowane na 15 grudnia 2022 r. – Pozytywne zmiany…

Zapraszamy na seminarium „Wolontariat w środowisku lokalnym”

Wolontariat to szansa na więcej działań w szkole, domu kultury, czy muzeum? Czy może to tylko dodatkowy i niechciany obowiązek? Otworzyć się na przyjęcie wolontariuszy do mojej instytucji lub organizacji, czy może dać sobie z tym spokój? Stowarzyszenie Centrum Wolontariatu oraz Centrum Usług Społecznych w Żyrardowie serdecznie zapraszają do udziału…

Obywatelski monitoring funduszy europejskich – nie przegap!

Do Polski już wkrótce powinno trafić ponad 76 mld. euro z budżetu Unii Europejskiej na lata 2021-2027. Ogólnopolska Federacja Organizacji Pozarządowych (OFOP) apeluje do organizacji w całym kraju o mobilizację oraz do włączenia się w pracę komitetów monitorujących programy finansowane z funduszy europejskich. Zgodnie z Umową Partnerstwa określającą strategię wykorzystania…

Uwaga mieszkańcy zainteresowani preferencyjnym zakupem węgla!

W związku z przyjęciem przez Sejm ustawy o zakupie preferencyjnym paliwa stałego przez gospodarstwa domowe, mieszkańcy zainteresowani zakupem węgla w preferencyjnej cenie proszeni są o złożenie w CUS Żyrardów ANKIETY O ZAMIARZE DOKONANIA ZAKUPU WĘGLA PO CENACH PREFERENCYJNYCH. Zgodnie z ustawą samorządy będą mogły kupić węgiel od importerów i sprzedać…

Zapytanie ofertowe 02/MDM/CUS/2022

Miasto Żyrardów – Centrum Usług Społecznych w Żyrardowie zaprasza do złożenia oferty na: Organizację wyjazdu integracyjno-edukacyjnego dla Młodzieżowej Rady Miasta Żyrardowa w ramach realizacji zadania „Żyrardów dla młodzieży” współfinansowanego ze środków Samorządu Województwa Mazowieckiego. Szczegółowe informacje zawarte są w zapytaniu. Oferty należy złożyć do 28 października 2022 r. za pomocą…

Startują wybory Młodzieżowej Rady Miasta Żyrardowa

Zapraszamy młodzież w wieku 13-19 lat mieszkającą w Żyrardowie do udziału w wyborach Młodzieżowej Rady Miasta Żyrardowa. Zgodnie z podpisanym przez Prezydenta Miasta Żyrardowa Lucjana Krzysztofa Chrzanowskiego zarządzeniem wybory odbędą się 3 listopada w szkołach podstawowych w Żyrardowie oraz szkołach ponadpodstawowych na terenie Powiatu Żyrardowskiego. – Rozpoczęcie działalność Młodzieżowej Rady…
Starsze wpisy

Cele projektu

Celem Programu jest zwiększenie dostępu do zintegrowanych usług społecznych odpowiadających na potrzeby społeczności lokalnej poprzez wypracowanie i przetestowanie funkcjonowania modelowych rozwiązań w zakresie integracji i rozwoju usług społecznych adresowanych do mieszkańców Miasta Żyrardowa, dostosowanych do specyfiki wspólnoty samorządowej, przy wykorzystaniu Centrum Usług Społecznych w Żyrardowie jako nowej jednostki organizacyjnej Miasta Żyrardowa.

Wartość projektu

Wartość projektu to 3 125 000 PLN.

Planowane efekty

Program realizowany będzie w okresie realizacji projektu pn. Centrum Usług Społecznych w Żyrardowie, tj. od dnia wejścia w życie Programu Usług Społecznych Miasta Żyrardowa na lata 2021 – 2023 do dnia 31.07.2023 roku.

Wkład Funduszy Europejskich

Projekt jest w całości finansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020, Osi Priorytetowej II Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji, Działania 2.8 Rozwój usług społecznych świadczonych w środowisku lokalnym. 

Centrum Usług Społecznych w Żyrardowie powstało w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014 - 2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach POWER.02.08.00-IP.03-00-001/20, Działanie 2.8 Rozwój Usług Społecznych świadczonych w środowisku lokalnym.