Przejdź do treści
Dodatek osłonowy – nowe świadczenie!
Szanowni Państwo,
informujemy, że od stycznia 2022 r. można składać wnioski o nowe świadczenie – dodatek osłonowy.
Czytaj dalej artykuł pt. Dodatek osłonowy – nowe świadczenie!
Miasto Żyrardów otrzymało dofinansowanie w kwocie 3 125 000 zł, na realizację projektu
Celem Projektu jest zwiększenie dostępu do zintegrowanych usług społecznych odpowiadających na potrzeby społeczności lokalnej.
Czytaj dalej artykuł pt. Miasto Żyrardów otrzymało dofinansowanie w kwocie 3 125 000 zł, na realizację projektu
Okres świadczeniowy 2021/2022 – świadczenia wychowawcze 500+
Od 01.06.2021r. rozpoczął się nowy okres zasiłkowy dla osób pobierających świadczenie wychowawcze (500+).
Czytaj dalej artykuł pt. Okres świadczeniowy 2021/2022 – świadczenia wychowawcze 500+
Centrum Usług Społecznych w Żyrardowie
Od dnia 1 lipca 2021 roku Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Żyrardowie został przekształcony w Centrum Usług Społecznych w Żyrardowie na podstawie Uchwały Nr XXXIX/341/21 Rady Miasta Żyrardowa z dnia 27 maja 2021.
Czytaj dalej artykuł pt. Centrum Usług Społecznych w Żyrardowie

Skorzystaj z oferty klubów aktywizacji społeczno-zawodowej

Zapraszamy do korzystania z oferty klubów aktywizacji społeczno-zawodowej działających w ramach nowych usług społecznych. Są to usługi wspierające osoby bezrobotne w przygotowaniu do poszukiwania pracy lub osoby aktywne zawodowo potrzebujące zmiany, inspiracji, nowej energii do działania. Oferowane przez kluby wsparcie obejmuje różnorodne aspekty takie jak: wsparcie psychologiczne, rozwój umiejętności autoprezentacji…

Podsumowaliśmy usługi społeczne w 2022 roku

Ponad 800 mieszkańców Żyrardowa, w tym dzieci, młodzież, dorośli i seniorzy, skorzystało w 2022 roku z bezpłatnych usług społecznych Miasta Żyrardowa takich, jak np. taxi dla seniora, złota rączka, rehabilitacja, dietetyk, logopeda, psycholog, interwencyjna pomoc dla całych rodzin. Po raz pierwszy na żyrardowskich podwórkach działali z dziećmi i młodzieżą pedagodzy…

Nawiązaliśmy współpracę z Uczelnią Korczaka

6 lutego Centrum Usług Społecznych w Żyrardowie nawiązało współpracę z Uczelnią Korczaka w Warszawie. Warunki współpracy zostały omówione podczas spotkania prof. Barbary Skałbani, Dziekan Wydziału Nauk Społecznych w Warszawie, z Agnieszką Stępską, dyrektor Centrum Usług Społecznych w Żyrardowie i Mikołajem Kuletą reprezentującym Centrum Pomocy Pura Vida. Wzajemna współpraca obejmować będzie…

Złóż wniosek o 500 plus w aplikacji mZUS

Złóż wniosek o 500 plus w aplikacji mZUS prosty sposób na złożenie wniosków o świadczenia dla rodziny szybka informacja o Twoim wniosku wygodny dostęp do danych o wypłacie Twoich świadczeń powiadomienia z ZUS o okresach świadczeniowych wiadomości, które pojawiły się na Twoim profilu na Platformie Usług Elektronicznych (PUE) ZUS Bezpłatna…

Rusza drugi pakiet usług społecznych aktywizujących dla mieszkańców

Zakończone zostały procedury konkursowe związane z wyłonieniem wykonawców kolejnego pakietu usług społecznych dla mieszkańców Żyrardowa. Centrum Usług Społecznych zaprasza do udziału w działaniach aktywizujących dzieci, młodzież, osoby dorosłe, seniorów. Szeroka oferta działań oferowanych mieszkańcom jest możliwa dzięki dofinansowaniu ze środków europejskich oraz dobrej współpracy z organizacjami pozarządowymi. –…

Kolejny rok rozwijamy usługi społeczne

Centrum Usług Społecznych w Żyrardowie zaprasza do zgłaszania chęci skorzystania z usług społecznych. Po rozstrzygnięciu przetargów i konkursów ofert dla organizacji pozarządowych mieszkańcy Żyrardowa już kolejny rok mogą skorzystać z szerokiej oferty działań wspierających w codziennym życiu. – Już drugi rok rozwijamy usługi społeczne dla naszych mieszkańców –…
Starsze wpisy

Cele projektu

Celem Programu jest zwiększenie dostępu do zintegrowanych usług społecznych odpowiadających na potrzeby społeczności lokalnej poprzez wypracowanie i przetestowanie funkcjonowania modelowych rozwiązań w zakresie integracji i rozwoju usług społecznych adresowanych do mieszkańców Miasta Żyrardowa, dostosowanych do specyfiki wspólnoty samorządowej, przy wykorzystaniu Centrum Usług Społecznych w Żyrardowie jako nowej jednostki organizacyjnej Miasta Żyrardowa.

Wartość projektu

Wartość projektu to 3 125 000 PLN.

Planowane efekty

Program realizowany będzie w okresie realizacji projektu pn. Centrum Usług Społecznych w Żyrardowie, tj. od dnia wejścia w życie Programu Usług Społecznych Miasta Żyrardowa na lata 2021 – 2023 do dnia 31.07.2023 roku.

Wkład Funduszy Europejskich

Projekt jest w całości finansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020, Osi Priorytetowej II Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji, Działania 2.8 Rozwój usług społecznych świadczonych w środowisku lokalnym. 

Centrum Usług Społecznych w Żyrardowie powstało w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014 - 2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach POWER.02.08.00-IP.03-00-001/20, Działanie 2.8 Rozwój Usług Społecznych świadczonych w środowisku lokalnym.