Przejdź do treści
Dodatek osłonowy – nowe świadczenie!
Szanowni Państwo,
informujemy, że od stycznia 2022 r. można składać wnioski o nowe świadczenie – dodatek osłonowy.
Czytaj dalej artykuł pt. Dodatek osłonowy – nowe świadczenie!
Miasto Żyrardów otrzymało dofinansowanie w kwocie 3 125 000 zł, na realizację projektu
Celem Projektu jest zwiększenie dostępu do zintegrowanych usług społecznych odpowiadających na potrzeby społeczności lokalnej.
Czytaj dalej artykuł pt. Miasto Żyrardów otrzymało dofinansowanie w kwocie 3 125 000 zł, na realizację projektu
Okres świadczeniowy 2021/2022 – świadczenia wychowawcze 500+
Od 01.06.2021r. rozpoczął się nowy okres zasiłkowy dla osób pobierających świadczenie wychowawcze (500+).
Czytaj dalej artykuł pt. Okres świadczeniowy 2021/2022 – świadczenia wychowawcze 500+
Centrum Usług Społecznych w Żyrardowie
Od dnia 1 lipca 2021 roku Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Żyrardowie został przekształcony w Centrum Usług Społecznych w Żyrardowie na podstawie Uchwały Nr XXXIX/341/21 Rady Miasta Żyrardowa z dnia 27 maja 2021.
Czytaj dalej artykuł pt. Centrum Usług Społecznych w Żyrardowie

Informacja

Centrum Usług Społecznych w Żyrardowie informuje, iż zgodnie z Zarządzeniem Dyrektora Centrum Usług Społecznych w Żyrardowie z dnia 30.12.2022 roku wprowadza się piątek, jako dzień pracy wewnętrznej, w którym interesanci przyjmowani są wyłącznie w sprawach nieciepiących zwłoki. DNI I GODZINY OBSŁUGI INTERESANTÓWPoniedziałek 8:15 – 15:45Wtorek 8:15 -15:45Środa 8:15 – 17:45Czwartek…

Otwarty konkurs ofert w zakresie kultury fizycznej

Prezydenta Miasta Żyrardowa Lucjan Krzysztof Chrzanowski ogłosił otwarty konkurs ofert dla organizacji pozarządowych na realizację zadań publicznych w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w roku 2023. Pula środków w konkursie wynosi 1 342 000,00 zł. Rodzaj zadania: Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej poprzez: organizowanie i koordynowanie zajęć, treningów i…

Lista kandydatów w wyborach Młodzieżowej Rady Miasta Żyrardowa

Miejska Komisja Wyborcza wyborów Młodzieżowej Rady Miasta Żyrardowa zarządzonych na dzień 15 grudnia 2022 r. podaje do wiadomości listę zarejestrowanych kandydatów Adamczyk Ewa Bałaj Kacper Bogurska Lena Gryga Maria Jarośkiewicz Zuzanna Kłosińska Anastazja Krasnodębski Mikołaj Kubis Antonina Kuran Jakub Lewandowski Wiktor Bartosz Listowska Magdalena Majewska Ada Majewska Maja Markowski Filip…

Pierwsze konkursy dla organizacji pozarządowych na usługi społeczne ogłoszone

Prezydent Miasta Żyrardowa ogłosił dwa otwarte konkursy ofert dla organizacji pozarządowych na realizację usług społecznych dla mieszkańców w 2023 r. Pierwszy konkurs dotyczy wsparcia rodziny i pieczy zastępczej, drugi działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym. Na złożenie ofert zainteresowane organizacje mają czas do 27 grudnia 2022 r. Oferty należy…

Druga tura wyborów Młodzieżowej Rady Miasta

Pierwsza próba wyłonienia w Żyrardowie Młodzieżowej Rady Miasta nie przyniosła oczekiwanego rezultatu. Ze względów formalnych konieczne jest przeprowadzenie powtórnych wyborów. Statut Młodzieżowej Rady Miasta przewiduje, że liczy ona 21 osób. Do wyborów zgłosiło się 18 kandydatów. Nowe wybory zostały zaplanowane na 15 grudnia 2022 r. – Pozytywne zmiany…
Starsze wpisy

Cele projektu

Celem Programu jest zwiększenie dostępu do zintegrowanych usług społecznych odpowiadających na potrzeby społeczności lokalnej poprzez wypracowanie i przetestowanie funkcjonowania modelowych rozwiązań w zakresie integracji i rozwoju usług społecznych adresowanych do mieszkańców Miasta Żyrardowa, dostosowanych do specyfiki wspólnoty samorządowej, przy wykorzystaniu Centrum Usług Społecznych w Żyrardowie jako nowej jednostki organizacyjnej Miasta Żyrardowa.

Wartość projektu

Wartość projektu to 3 125 000 PLN.

Planowane efekty

Program realizowany będzie w okresie realizacji projektu pn. Centrum Usług Społecznych w Żyrardowie, tj. od dnia wejścia w życie Programu Usług Społecznych Miasta Żyrardowa na lata 2021 – 2023 do dnia 31.07.2023 roku.

Wkład Funduszy Europejskich

Projekt jest w całości finansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020, Osi Priorytetowej II Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji, Działania 2.8 Rozwój usług społecznych świadczonych w środowisku lokalnym. 

Centrum Usług Społecznych w Żyrardowie powstało w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014 - 2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach POWER.02.08.00-IP.03-00-001/20, Działanie 2.8 Rozwój Usług Społecznych świadczonych w środowisku lokalnym.