Przejdź do treści

Kontakt

Centrum Usług Społecznych w Żyrardowie
Armii Krajowej 3
96-300 Żyrardów

tel. +48 (46) 855-31-26
fax +48 (46) 855-36-59
e-mail: sekretariat@cus-zyrardow.pl

Godziny urzędowania:
poniedziałek, wtorek, czwartek: 8:00 -16:00
środa: 8:00 -18:00

Przyjmowanie wniosków w godzinach:
poniedziałek, wtorek, czwartek: 8:15 -15:30
środa: 8:15 -17:30
piątek: 8:00 – 16:00
(Piątek jest dniem wewnętrznym. W tym dniu interesanci nie są przyjmowani.)


p. o. Dyrektora
Monika Woźniak-Grabek
tel. +48 (46) 855-31-26
e-mail: sekretariat@cus-zyrardow.pl
Adres elektroniczny skrzynki podawczej na ePUAP: /j6w1s0xa91/skrytka


Inspektor Danych Osobowych
Bartłomiej Czauderna
e-mail: iod@cus-zyrardow.pl
el.: +48 (46) 855-31-26

Dane kontaktowe do usług społecznych:

telefon stacjonarny – 46 855 31  26 w 12

telefon komórkowy – 519441704

uslugispoleczne@cus-zyrardow.pl

Centrum Usług Społecznych w Żyrardowie powstało w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014 - 2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach POWER.02.08.00-IP.03-00-001/20, Działanie 2.8 Rozwój Usług Społecznych świadczonych w środowisku lokalnym.