Przejdź do treści

Kontakt

Centrum Usług Społecznych w Żyrardowie
ul. Piaskowa 21/23
96-300 Żyrardów

(wejście od ul. Moniuszki)

tel. +48 (46) 855-31-26
e-mail: sekretariat@cus-zyrardow.pl

Godziny urzędowania:
poniedziałek, wtorek, czwartek: 8:00 -16:00
środa: 8:00 -18:00

Przyjmowanie wniosków w godzinach:
poniedziałek, wtorek, czwartek: 8:15 -15:30
środa: 8:15 -17:30
piątek: 8:00 – 16:00
(Piątek jest dniem wewnętrznym. W tym dniu interesanci nie są przyjmowani.)


DYREKTOR
Agnieszka Stępska


ZASTĘPCA DYREKTORA
Monika Woźniak-Grabek


tel. +48 (46) 855-31-26
e-mail: sekretariat@cus-zyrardow.pl
Adres elektroniczny skrzynki podawczej na ePUAP: /j6w1s0xa91/skrytka


SekretariatMartyna Machałowska – Sekretarka
Monika Michalska – Sekretarka
(46) 855-31-26 
Zespół Usług SpołecznychSylwia Kubina-Mykytyn – Organizator Usług Społecznych
Renata Feder-Schab – Koordynator Indywidualnych Planów Usług Społecznych
Justyna Perłowska – Koordynator Indywidualnych Planów Usług Społecznych
Jakub Kamiński – Organizator Społeczności Lokalnej
(46) 855-31-26 wew.12
tel. komórkowy: 519-441-704
Anna Niezborała – starszy pracownik socjalny
Beata Pluta – starszy pracownik socjalny 
(46) 855-31-26 wew. 26
tel. komórkowy 798-784-088
Barbara Marcjan – specjalista pracy socjalnej
Iwona Niemojewska – specjalista pracy socjalnej
Anna Paziewska – pracownik socjalny
Paulina Jakubowska – starszy pracownik socjalny
(46) 855-31-26 wew. 14
tel. komórkowy 798-784-079
Anna Sosonowska – starszy pracownik socjalny
Małgorzata Jędrzejewska – specjalista pracy socjalnej
Aleksandra Wyrębska – pracownik socjalny
Wioletta Krajewska – specjalista pracy socjalnej
(46) 855-31-26 wew. 25 lub 27
tel. komórkowy 798-784-090
Małgorzata Trojańczyk – specjalista pracy socjalnej
Elżbieta Kopczyńska – specjalista pracy socjalnej
Jolanta Lupa – specjalista pracy socjalnej
Aleksandra Melon – starszy pracownik socjalny
(46) 855-31-26 wew. 20 lub 21
tel. komórkowy 798-084-091
Małgorzata Małecka – samodzielny referent
Katarzyna Dylewska – samodzielny referent 
(46) 855-31-26 wew. 22
Zespół ds. Świadczeń Rodzinnych i Funduszu AlimentacyjnegoAleksandra Kosztewicz – Świadczenia rodzinne, Fundusz Alimentacyjny i dodatek osłonowy
Aleksandra Koziarska-Świadczenia rodzinne i dodatek osłonowy
(46) 855-31-26 wew. 19 lub 24
Magdalena Michalska – dodatek mieszkaniowy
Kesja Pazik – dodatek mieszkaniowy
Małgorzata Latoszek – dodatek węglowy
Anna Kowalska-Łukasik – dodatek węglowy
(46) 855-31-26 wew. 18
Punkt Obsługi Klienta (46) 855-31-26 wew. 30

Inspektor Danych Osobowych
Bartłomiej Czauderna
e-mail: iod@cus-zyrardow.pl
el.: +48 (46) 855-31-26

Dane kontaktowe do usług społecznych:

telefon stacjonarny – 46 855 31 26 w. 12

telefon komórkowy – 519441704

uslugispoleczne@cus-zyrardow.pl

Centrum Usług Społecznych w Żyrardowie powstało w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014 - 2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach POWER.02.08.00-IP.03-00-001/20, Działanie 2.8 Rozwój Usług Społecznych świadczonych w środowisku lokalnym.