Przejdź do treści

Pomoc w formie schronienia

Udzielenie schronienia następuje przez przyznanie osobie bezdomnej przebywającej na terenie miasta Żyrardowa tymczasowego schronienia w schronisku dla bezdomnych lub schronisku dla osób bezdomnych z usługami opiekuńczymi. Pomoc udzielana jest na wniosek osoby bezdomnej, poprzedzona jest przeprowadzeniem wywiadu środowiskowego i sporządzeniem kontraktu socjalnego. Schronisko zapewnia osobom bezdomnym tymczasowe schronienie i wyżywienia oraz prowadzi pracę na rzecz usamodzielnienia się i wyjścia z bezdomności. Schronisko z usługami opiekuńczymi dodatkowo świadczy częściową opiekę i pomoc w zaspokajaniu niezbędnych potrzeb życiowych osobom bezdomnym, które takiej pomocy wymagają.

Centrum Usług Społecznych w Żyrardowie powstało w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014 - 2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach POWER.02.08.00-IP.03-00-001/20, Działanie 2.8 Rozwój Usług Społecznych świadczonych w środowisku lokalnym.