Przejdź do treści

Stowarzyszenie „Samoobrony i sportów walki KMT”

Stowarzyszenie ” Samoobrony i sportów walki KMT” ma na celu propagowanie aktywnego trybu życia już od najmłodszych lat , edukacja w celu zapobiegania i przeciwdziałania agresji w poczuciu odpowiedzialności za życie i zdrowie drugiego człowieka trening ogólnorozwojowy podobnie jak sporty walki pozytywnie wpływają na ogólny rozwój fizyczny dzieci. Kształtują ich koordynację ruchową już od najmłodszych lat, pozwalają uzyskać większą świadomość własnego ciała oraz zwiększają zakres ruchu poszczególnych stawów i mięśni. Dzięki treningom dzieci pokonują swoje słabości i nieśmiałość, zwiększają pewność siebie oraz asertywność, Wspólne treningi zapewniają odpowiedni rozwój psycho-społeczny.

W ramach zajęć odbywać się będą tez wycieczki do innych klubów sportów i sztuk walki w mieście Żyrardów, aby dzieci mogły poznać aktualnych zawodników wybranych sportów walki, wycieczki rowerowe piesze dla lepszej integracji.

grepe@interia.pl

Centrum Usług Społecznych w Żyrardowie powstało w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014 - 2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach POWER.02.08.00-IP.03-00-001/20, Działanie 2.8 Rozwój Usług Społecznych świadczonych w środowisku lokalnym.