Przejdź do treści

Żyrardowskie Stowarzyszenie Pływaków i Ratowników

Realizacja oferowanego zadania publicznego umożliwi uzdolnionej sportowo grupie młodzieży z Żyrardowa kontynuację zaplanowanego cyklu treningowego. Nauczanie umiejętności pływania jest procesem złożonym, wymagającym powtarzalności i cyklicznych zajęć. W roku 2021-2022 udało się wyselekcjonować z grup pływania rekreacyjnego prowadzonych na pływalnia AQUA młodzież wyróżniającą się na tle rówieśników umiejętnościami pływania. Istnieje bardzo uzasadniona potrzeba kontynuacji pracy instruktorów i trenerów z uczestnikami „Grupy Sportowej Pływaków AQUA ŻYRARDÓW”. W sposób wymierny praca ta umożliwi adresowanej grupie odbiorców podniesienie sprawności fizycznej, umiejętności pływania. Da możliwość rywalizacji sportowej oraz rozwoju każdemu z młodych zawodników. W trakcie realizacji oferowanego zadania publicznego uczestnicy będą mogli rozwijać umiejętności pracy w zespole, uczestniczyć w zajęciach z wykorzystaniem profesjonalnego sprzętu do nauki i doskonalenia pływania, ratownictwa wodnego a także płetwonurkowania. Instruktorzy naszego Stowarzyszenia w swoim działaniu zamierzają podjąć próbę wyselekcjonowania osób, które w przyszłości mogą zostać ratownikami wodnymi czy instruktorami pływania.

https://plywam-zyrardow.pl/

Centrum Usług Społecznych w Żyrardowie powstało w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014 - 2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach POWER.02.08.00-IP.03-00-001/20, Działanie 2.8 Rozwój Usług Społecznych świadczonych w środowisku lokalnym.