Przejdź do treści

Żyrardów dla Rodziny

Poradnictwo i wsparcie psychologiczne

Poradnictwo i wsparcie psychologiczne jest usługą skierowaną do osób, które znalazły się w szczególnej sytuacji życiowej i potrzebują pomocy psychologa. Sytuacje te mogą być wywołane kryzysami normatywnymi oraz czynnikami zewnętrznymi.

Usługa polega na wstępnej konsultacji, postawieniu diagnozy i zdefiniowaniu problemu oraz określeniu możliwych rozwiązań. W ramach usługi mogą być prowadzone konsultacje, poradnictwo, warsztaty, spotkania grup edukacyjnych i grup wsparcia.

Odbiorcy usługi

Mieszkańcy Żyrardowa, osoby dorosłe, małżeństwa, osoby w związkach, rodziny

Zakres usługi w ramach ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. o realizowaniu usług społecznych przez CUS/interwencji EFS

Usługa społeczna z zakresu wspierania rodziny, promocji i ochrony zdrowia. Zakres interwencji EFS wspieranie rodziny, usługa zdrowotna.

Warunki tryb i sposób kwalifikowania

Wniosek (formularz odbiorcy usług społecznych) wraz z oświadczeniem złożony do KIPUS (w CUS)

Wymagania

 • mieszkaniec Żyrardowa
 • zgłaszane problemy psychologiczne
 • zgoda przedstawiciela ustawowego albo opiekuna faktycznego

Odpłatność

Bezpłatnie.


Poradnictwo specjalistyczne

 • Dietetyk – usługa polegająca na diagnozie złych nawyków żywieniowych i wprowadzenie nowych prawidłowych dostosowanych do diety dziecka lub osoby dorosłej oraz potrzeb.
 • Rehabilitacja wad postawy – usługa polegająca na pracy z dzieckiem, u którego stwierdzono wadę postawy w celu korekty istniejących zaburzeń statyki ciała, przyjmowania postawy skorygowanej i wyrabiania nawyków utrzymania prawidłowej postawy, terapię integracji sensorycznej.
 • Logopeda – usługa polegająca na zapewnieniu specjalistycznej terapii logopedycznej u dzieci z opóźnionym rozwojem mowy, niepłynnością mówienia oraz u dorosłych wymagających wsparcia logopedy po udarach mózgu.

Odbiorcy usługi

Mieszkańcy Żyrardowa, osoby dorosłe, dzieci.

Zakres usługi w ramach ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. o realizowaniu usług społecznych przez CUS/interwencji EFS

Usługa społeczna z zakresu wspierania rodziny, promocji i ochrony zdrowia. Zakres interwencji EFS wspieranie rodziny, usługa zdrowotna.

Warunki, tryb i sposób kwalifikowania

Wniosek (formularz odbiorcy usług społecznych) wraz z oświadczeniem złożony do KIPUS (w CUS)

Wymagania

 • mieszkaniec Żyrardowa
 • zgłaszane problemy zdrowotne lub problemy z wymową
 • zgoda przedstawiciela ustawowego albo opiekuna faktycznego

Odpłatność

Bezpłatnie.


Terapia, rehabilitacja

Usługa skierowana do dzieci i rodzin dzieci niepełnosprawnych ukierunkowana na terapię i rehabilitację zaburzeń autystycznych, ADHD, mózgowego porażenia dziecięcego. W ramach usługi możliwe konsultacje, poradnictwo, warsztaty, terapie i rehabilitacje.

Odbiorcy usługi

Mieszkańcy Żyrardowa, dzieci.

Zakres usługi w ramach ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. o realizowaniu usług społecznych przez CUS/interwencji EFS

Usługa społeczna z zakresu wspierania rodziny, promocji i ochrony zdrowia. Zakres interwencji EFS wspieranie rodziny, usługa zdrowotna.

Warunki, tryb i sposób kwalifikowania

Wniosek (formularz odbiorcy usług społecznych) wraz
z oświadczeniem złożony do KIPUS (w CUS)
Wymagania

 • mieszkaniec Żyrardowa
 • zgłaszane problemy z zakresu terapii i rehabilitacji
 • zgoda przedstawiciela ustawowego albo opiekuna faktycznego
 • orzeczenie o niepełnosprawności bądź opinia z poradni psychologiczno-pedagogicznej w zakresie zaburzeń autystycznych, ADHD, mózgowego porażenia dziecięcego

Odpłatność

Bezpłatnie.


Żyrardowskie Biuro Interwencyjne

Usługa polegająca na świadczeniu dyżurów przez różnych specjalistów (policjantów, strażników miejskich, prawnika, psychologa, pracownika socjalnego). W czasie dyżurów specjaliści będą udzielali porad oraz prowadzili spotkania edukacyjne z mieszkańcami w następujących obszarach:

 • jak bronić swoich praw konsumenckich,
 • jak nie dać się oszukać,
 • sprawy mieszkaniowe (zadłużenie, eksmisje),
 • trudne sprawy rodzinne.

Odbiorcy usługi

Mieszkańcy Żyrardowa,

Warunki, tryb i sposób kwalifikowania

Usługa społeczna z zakresu wspierania rodziny. Zakres interwencji EFS wspieranie rodziny.

Zakres usługi w ramach ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. o realizowaniu usług społecznych przez CUS/interwencji EFS

Wniosek (formularz odbiorcy usług społecznych) wraz z oświadczeniem złożony do KIPUS (w CUS).

Odpłatność

Bezpłatnie.

Centrum Usług Społecznych w Żyrardowie powstało w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014 - 2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach POWER.02.08.00-IP.03-00-001/20, Działanie 2.8 Rozwój Usług Społecznych świadczonych w środowisku lokalnym.