Przejdź do treści

Stowarzyszenie Academia Gorila Żyrardów

Academia powstała z zamiłowania do sportów walki. Osoby chcące trenować u Nas maja możliwość poprawy swojej kondycji ,umiejętności oraz poprawa zdrowia ,redukcja wagi ,nauczenie się umiejętności obrony przed napastnikiem ,nabierają pewności siebie , odstresowują się i zapominają w trakcie zajęć i codziennych problemach a nawet dzięki treningom uczą się determinacji i silnej woli i systematyki co się przekłada na inne dziedziny ich życia .Mają też możliwość wystartowania w zawodach sportowych dla sprawdzenia swoich nabytych umiejętności w rywalizacji sportowej ze swoimi rówieśnikami z innych klubów. W ramach zajęć odbywać się będą imprezy integracyjne , wspólne bieganie, wycieczki rowerowe i pizza.

https://www.facebook.com/academiagorilazyrardow/

Centrum Usług Społecznych w Żyrardowie powstało w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014 - 2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach POWER.02.08.00-IP.03-00-001/20, Działanie 2.8 Rozwój Usług Społecznych świadczonych w środowisku lokalnym.