Przejdź do treści

Taksówka dla seniora – mobilne usługi wspierające

Usługa jest świadczona indywidualnie. Wspiera osoby starsze i niesamodzielne w środowisku zamieszkania. Usługa polega na przewozie osób na terenie Miasta Żyrardowa w celu załatwienia spraw związanych z codziennym funkcjonowaniem (m.in. zrobieniem zakupów, załatwieniem spraw urzędowych, korzystania z usług zdrowotnych, czy kulturalnych). Przewoźnik dysponuje samochodem dostosowanym do świadczenia przewozów specjalistycznych, np. osób na wózkach inwalidzkich. Usługa nie obejmuje transportu osób leżących. Na jeden przejazd składa się kurs z miejsca zamieszkania do miejsca docelowego oraz kurs z miejsca docelowego do miejsca zamieszkania w ciągu jednego dnia.

Harmonogram usługi

Usługa realizowana jest od poniedziałku do piątku w następujących godzinach:

  • poniedziałek – 10:00 – 18:00
  • wtorek – 8:00 – 16:00
  • środa – 10:00 – 18:00
  • czwartek – 8:00 – 16:00
  • piątek – 8:00 – 16:00

W celu uzgodnienia terminu usługi prosimy o kontakt z Zespołem ds. organizowania usług społecznych pod nr telefonu 519 441 704 lub za pomocą poczty elektronicznej na adres uslugispoleczne@cus-zyrardow.pl.

Odbiorcy usługi

Mieszkańcy Żyrardowa, osoby niesamodzielne, z niepełnosprawnością, zamieszkujące samotnie, osoby powyżej 60 roku życia.

Zakres usługi w ramach ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. o realizowaniu usług społecznych przez CUS/interwencji EFS

Usługa społeczna z zakresu wspierania osób niepełnosprawnych, Zakres interwencji EFS: wsparcie osób z niepełnosprawnością

Tryb kwalifikowania

Osoby zainteresowane skorzystaniem z usługi zobowiązane są do wcześniejszego kontaktu z zespołem ds. organizowania usług społecznych w godzinach pracy Centrum Usług Społecznych w Żyrardowie. Osoby, które nie mogą samodzielnie dotrzeć prosimy o kontakt telefoniczny pod nr telefonu 519 441 704. Podstawą do skorzystania z usługi jest wypełnienie formularza dla uczestnika projektu.

Wymagania:

  • mieszkaniec Żyrardowa
  • zgłaszane problemy z zakresu niesamodzielności

Odpłatność

Bezpłatnie.

Centrum Usług Społecznych w Żyrardowie powstało w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014 - 2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach POWER.02.08.00-IP.03-00-001/20, Działanie 2.8 Rozwój Usług Społecznych świadczonych w środowisku lokalnym.