Przejdź do treści

Żyrardów dla Samodzielności

Usługa Teleopieki

Usługa polega na wprowadzeniu dla samotnych osób starszych odpowiednich systemów przywoławczych w postaci przycisków, po których uruchomieniu wysyłany jest sygnał SOS.

Odbiorcy usługi

Mieszkańcy Żyrardowa, osoby niesamodzielne, z niepełnosprawnością, zamieszkujące samotnie, osoby powyżej 60 roku życia.

Zakres usługi w ramach ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. o realizowaniu usług społecznych przez CUS/interwencji EFS

Usługa społeczna z zakresu wspierania osób niepełnosprawnych, Zakres interwencji EFS: wsparcie osób z niepełnosprawnością.

Tryb kwalifikowania

Wniosek (formularz odbiorcy usług społecznych) wraz z oświadczeniem złożony do KIPUS (w CUS).

Wymagania:

  • mieszkaniec Żyrardowa
  • zgłaszane problemy
    z zakresu niesamodzielności.

Odpłatność

Bezpłatnie.


Usługi mobilne dla osób o ograniczonej samodzielności

Usługi wspierające osoby starsze i niesamodzielne w ich środowisku zamieszkania. W ramach usługi mogą być prowadzone: mobilne usługi wspierające i doradcze, np. psycholog, prawnik; mobilne usługi animacji społeczno-kulturalnej; mobilne usługi techniczne – „złota rączka”; usługi transportowe – taksówka dla seniora.

Odbiorcy usługi

Mieszkańcy Żyrardowa, osoby niesamodzielne, z niepełnosprawnością, zamieszkujące samotnie, osoby powyżej 60 roku życia.

Zakres usługi w ramach ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. o realizowaniu usług społecznych przez CUS/interwencji EFS

Usługa społeczna z zakresu wspierania osób niepełnosprawnych, Zakres interwencji EFS: wsparcie osób z niepełnosprawnością

Tryb kwalifikowania

Wniosek (formularz odbiorcy usług społecznych) wraz z oświadczeniem złożony do KIPUS (w CUS).

Wymagania:

  • mieszkaniec Żyrardowa
  • zgłaszane problemy z zakresu niesamodzielności

Odpłatność

Bezpłatnie.

Centrum Usług Społecznych w Żyrardowie powstało w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014 - 2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach POWER.02.08.00-IP.03-00-001/20, Działanie 2.8 Rozwój Usług Społecznych świadczonych w środowisku lokalnym.