Przejdź do treści

Do pobrania

Zapraszamy do skorzystania z materiałów szkoleniowych, wytycznych, raportów i opracować związanych z tematyką społeczną dotyczących realizowanych przez Centrum Usług Społecznych zadań.

Materiały szkoleniowe / edukacyjne

Wytyczne dotyczące usług społecznych i działań wspierających

Centrum Usług Społecznych w Żyrardowie powstało w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014 - 2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach POWER.02.08.00-IP.03-00-001/20, Działanie 2.8 Rozwój Usług Społecznych świadczonych w środowisku lokalnym.