Przejdź do treści

Sportowy Żyrardów

Grupa sportowców.

Klub Sportowy Żyrardów prowadzi zajęcia dla dzieci, i młodzieży w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej Żyrardowie. Dzieci i młodzież mają zapewnioną możliwość udziału w min. 3 bezpłatnych treningach w tygodniu w formie zajęć ogólnorozwojowych z elementami boksu olimpijskiego. Osoby wyróżniające się umiejętnościami oraz robionymi postępami przechodzą do grupy bardziej zaawansowanej i zawodniczej, gdzie mają możliwość rozwijania się pod kątem startów w boksie olimpijskim. Wychowankowie Klubu startują w licznych zawodach ogólnopolskich oraz międzynarodowych, a także są członkami Kadr Narodowych. Klub może pochwalić się wychowaniem Mistrzów i WiceMistrzów Polski, a także medalistów Mistrzostw Europy, czy też złotych medalistów międzynarodowych zawodów w boksie olimpijskim.

https://www.facebook.com/sportowyzyrardow/

Centrum Usług Społecznych w Żyrardowie powstało w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014 - 2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach POWER.02.08.00-IP.03-00-001/20, Działanie 2.8 Rozwój Usług Społecznych świadczonych w środowisku lokalnym.