Przejdź do treści

Żyrardowskie Powiatowe Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe

W ramach realizacji zadania publicznego Żyrardowskie Powiatowe WOPR jako klub posiadający licencję Polskiego Związku Pływackiego nr 125/14 będzie dotyczyło kontynuowania treningów sportowych, organizacja zawodów oraz finansowanie uczestnictwa w rywalizacji sportowej wyróżniającej się grupy zawodników zajęć Zadanie będzie realizowane na terenie miasta Żyrardów na obiektach należących do spółki „Aqua Żyrardów” i Żyrardowskiego Powiatowego WOPR. Grupa uczestników zajęć Sportowego Ratownictwa Wodnego będzie nie mniejsza niż 40 uczestników.

Odbiorcami naszych zajęć ze Sportowego Ratownictwa Wodnego będą dwie grupy dzieci i młodzieży w wieku szkolnym w ilości 60 osób z terenu Miasta Żyrardów, z której zostanie wybrana reprezentacja stowarzyszenia do rywalizacji sportowej na arenie ogólnopolskiej i międzynarodowej. Uczestnikami Sportowego Ratownictwa Wodnego będą uczestnicy projektu oraz ze względu na otwarty charakter imprezy mogą brać wszyscy mieszkańcy Miasta Żyrardów.

http://woprzyrardow.pl/

Centrum Usług Społecznych w Żyrardowie powstało w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014 - 2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach POWER.02.08.00-IP.03-00-001/20, Działanie 2.8 Rozwój Usług Społecznych świadczonych w środowisku lokalnym.