Przejdź do treści

Centrum Usług Społecznych w Żyrardowie posiadaczem ręcznego defibrylatora!

Przekazanie defibrylatora CUS

W związku z pozyskanymi funduszami z PZU przez Urząd Miasta Żyrardowa w dniu 11 marca 2024 roku wydział BHP Urzędu Miasta przekazał w ręce Centrum Usług Społecznych w Żyrardowie jeden ręczny defibrylator. To ważny moment, ponieważ sprzęt ten jest w stanie uratować życie osobie w stanie zagrażającym życiu. Pracownicy Centrum Usług Społecznych w Żyrardowie przejdą niezbędne szkolenia z obsługi sprzętu.

Centrum Usług Społecznych w Żyrardowie powstało w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014 - 2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach POWER.02.08.00-IP.03-00-001/20, Działanie 2.8 Rozwój Usług Społecznych świadczonych w środowisku lokalnym.