Przejdź do treści

Aktualności

Skuteczność usługi TELEOPIEKA

Szanowni Mieszkańcy, z dumą chcemy podzielić się z Państwem informacją na temat skuteczności usług prowadzonych w Centrum Usług Społecznych w Żyrardowie. Dzięki wdrożeniu usługi TELEOPIEKA realizowanego przez Spółkę Z.O.O. SiDLY, w ostatnim czasie w Żyrardowie zostały uratowane trzy osoby. Do dwóch osób został wezwany Zespół Ratownictwa Medycznego, ponieważ były to…

Postaw na bezpieczeństwo osób 60+  

Szanowni Państwo, zachęcam do zapoznania się z folderem Postaw na bezpieczeństwo osób 60+!, którego celem jest zwiększenie bezpieczeństwa w ruchu drogowym osób po 60 roku życia.  Publikacja ma za zadanie podnieść świadomość przedstawicieli jednostek samorządu terytorialnego oraz stowarzyszeń i klubów seniora, w zakresie konieczności prowadzenia systematycznej edukacji skierowanej do kierowców,…

Rada Seniorów – kuźnią Lokalnych Liderów Senioralnych

Szanowni Państwo zachęcamy do śledzenia informacji dotyczących realizowanego przez CUS projektu „Rada Seniorów – kuźnia lokalnych liderów senioralnych”, który realizowany jest w ramach Samorządowego Instytutu Wsparcia Inicjatyw Rad Seniorów „Mazowsze dla Seniorów 2023” i współfinansowany jest ze środków Samorządu Województwa Mazowieckiego. To kolejne działania na rzecz osób starszych w…
Centrum Usług Społecznych w Żyrardowie powstało w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014 - 2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach POWER.02.08.00-IP.03-00-001/20, Działanie 2.8 Rozwój Usług Społecznych świadczonych w środowisku lokalnym.