Przejdź do treści

Aktualności

POGOTOWIE LEKCYJNE

Drodzy mieszkańcy naszego miasta wraz z TurboEdukacja w ramach realizacji działań wspierających został uruchomiony program ” POGOTOWIE LEKCYJNE” dla dzieci, których potrzebują wsparcia w nauce Pogotowie lekcyjne skierowane jest do dzieci zamieszkujących na terenie Miasta Żyrardowa, które mają problemy edukacyjne. Koordynację nad projektem sprawuje Pan Jakub…

Żyrardów otrzymał Certyfikat Samorządu przyjaznego Rodzinom

Żyrardów dołączył do grona miast przyjaznym rodzinom za swoje działania w kierunku polepszenia warunków i jakości życia naszych rodzin. Na co dzień Centrum Usług Społecznych w Żyrardowie realizuje wiele działań i programów na rzecz żyrardowskich rodzin co zostało docenione przez Związek Dużych Rodzin Trzy Plus. W ramach certyfikacji pracownicy…

Kto w tym roku zostanie Mazowiecką Lady D. i Mazowieckim Gentlemanem D.?

Konkursy Mazowieckiego Centrum Polityki Społecznej Mazowiecka Lady D. im. Krystyny Bochenek oraz Mazowiecki Gentleman D. dają szansę na docenienie pracy kobiet i mężczyzn z niepełnosprawnościami, którzy przez swoją działalność są nie tylko wzorem do naśladowania, ale i inspiracją dla innych. Już od 1 marca do 30 kwietnia 2024 r. można…

Na co uważać i jak nie dać się okraść w Internecie – bankowość elektroniczna dla seniorów. I edycja

Urząd Komisji Nadzoru Finansowego zaprasza seniorów i ich opiekunów na webinarium (spotkanie online) „Na co uważać i jak nie dać się okraść w Internecie – bankowość elektroniczna dla seniorów. I edycja” organizowane w ramach projektu Centrum Edukacji dla Uczestników Rynku – CEDUR, we współpracy z Komendą Główną Policji. Webinarium (spotkanie…

Centrum Usług Społecznych w Żyrardowie posiadaczem ręcznego defibrylatora!

W związku z pozyskanymi funduszami z PZU przez Urząd Miasta Żyrardowa w dniu 11 marca 2024 roku wydział BHP Urzędu Miasta przekazał w ręce Centrum Usług Społecznych w Żyrardowie jeden ręczny defibrylator. To ważny moment, ponieważ sprzęt ten jest w stanie uratować życie osobie w stanie zagrażającym życiu. Pracownicy…
Centrum Usług Społecznych w Żyrardowie powstało w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014 - 2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach POWER.02.08.00-IP.03-00-001/20, Działanie 2.8 Rozwój Usług Społecznych świadczonych w środowisku lokalnym.