Przejdź do treści

Aktualności

Zapraszamy na bezpłatne porady prawne.

Szanowni Państwo, kontynuujemy bezpłatny cykl spotkań dla mieszkańców. Tym razem spotkanie pod tytułem „Podstawowe zagadnienia prawne.Jak wpływają na nasze życie?”. Program spotkania: jakie kroki powinna podjąć osoba pokrzywdzona w przypadku popełnienia przestępstwa, którego jest ofiarą? prawa i obowiązki pokrzywdzonego w postępowaniu karnym sposoby zabezpieczenia na wypadek śmierci jak przyjąć spadek,…

Asystent osobisty osoby z niepełnosprawnością edycja 2024

Program Resortowy Ministra Rodziny i Polityki Społecznej z Funduszu Solidarnościowego Asystent Osobisty Osoby z Niepełnosprawnością dla Jednostek Samorządu Terytorialnego – edycja 2024 Adresatami Programu są: Osoby dorosłe ze znacznym stopniem niepełnosprawności albo z orzeczeniem równoważnym Głównym celem Programu jest wprowadzenie usług Asystencji osobistej jako formy ogólnodostępnego wsparcia w wykonywaniu codziennych…

Skuteczność usługi TELEOPIEKA

Szanowni Mieszkańcy, z dumą chcemy podzielić się z Państwem informacją na temat skuteczności usług prowadzonych w Centrum Usług Społecznych w Żyrardowie. Dzięki wdrożeniu usługi TELEOPIEKA realizowanego przez Spółkę Z.O.O. SiDLY, w ostatnim czasie w Żyrardowie zostały uratowane trzy osoby. Do dwóch osób został wezwany Zespół Ratownictwa Medycznego, ponieważ były to…
Centrum Usług Społecznych w Żyrardowie powstało w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014 - 2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach POWER.02.08.00-IP.03-00-001/20, Działanie 2.8 Rozwój Usług Społecznych świadczonych w środowisku lokalnym.