Przejdź do treści

Aktualności

1 – 2 września CUS zamknięty z powodu zmiany siedziby

Centrum Usług Społecznych w Żyrardowie informuje, że w dniach 01.09.2022 r. – 02.09.2022 r., dostępność pracowników i działanie urzędu będzie ograniczone z powodu przeprowadzki do nowej siedziby. W bardzo pilnych sprawach prosimy o kontakt telefoniczny: pracownicy socjalni – tel. 798 784 079pracownicy świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego – tel. 798…

Startuje Klub Aktywizacji Społeczno-Zawodowej

Jednym z nowych działań prowadzonych przez Centrum Usług Społecznych są tworzone Kluby Aktywizacji Społeczno-Zawodowej. Są to usługi wspierające osoby bezrobotne w przygotowaniu do poszukiwania pracy. Oferowane przez kluby wsparcie obejmuje różnorodne aspekty takie jak: wsparcie psychologiczne, rozwój umiejętności autoprezentacji i aktywnego poszukiwania pracy, a nawet kursy i staże zawodowe. Aktualnie…

Masz nagły problem? Zgłoś się do Żyrardowskiego Biura Interwencyjnego

W ramach nowego pakietu usług Centrum Usług Społecznych uruchomiło Żyrardowskie Biuro Interwencyjne. Znajdzie w nim pomoc każdy mieszkaniec Żyrardowa, który nagle znalazł się w trudnej sytuacji i potrzebuje szybkiej, doraźnej pomocy. W biurze można uzyskać poradę od psychologa, pedagoga, prawnika. Biura działa w budynku przy ul. Kościuszki 29 w biurze…

Dołącz do zespołu wolontariuszy ds. animacji lokalnej w Centrum Usług Społecznych

Interesujesz się sprawami społecznymi? Myślisz o studiach lub już studiujesz socjologię, nauki polityczne, pedagogikę, resocjalizację, itp.? Lubisz działać społecznie lub chciałbyś spróbować tego typu działania? Chcesz „nakręcić” do działania mieszkańców Żyrardowa? Zapraszamy do zespołu wolontariuszy ds. animacji lokalnej, który tworzymy w Centrum Usług Społecznych. Na zgłoszenia czekamy do 3 czerwca.

Zapraszamy na szkolenie dla organizacji pozarządowych

Prezydent Miasta Żyrardowa Lucjan Krzysztof Chrzanowski, Centrum Usług Społecznych w Żyrardowie i Federacja „DZIAŁAJ.MY”, serdecznie zapraszają na szkolenie „Dobre praktyki animacji i edukacji kulturalnej” dla przedstawicieli organizacji społecznych z Żyrardowa. Szkolenie odbędzie się w Resursie już 20 kwietnia 2022 r. w godzinach 15.00 – 19.00. Jeśli: Twoja organizacja realizuje działania…
Centrum Usług Społecznych w Żyrardowie powstało w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014 - 2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach POWER.02.08.00-IP.03-00-001/20, Działanie 2.8 Rozwój Usług Społecznych świadczonych w środowisku lokalnym.