Przejdź do treści

Aktualności

Konkurs fotograficzny – Senior w obiektywie ekonomii społecznej

Zachęcamy do zapoznania się z materiałami dotyczącymi ogłoszonego konkursu przez Wydział Ekonomii Społecznej Mazowieckiego Centrum Polityki Społecznej pod hasłem „Senior w obiektywie ekonomii społecznej”. Powodzenia! Konkurs fotograficzny „Senior w obiektywie ekonomii społecznej” /…

Potańcówka w Parku Seniora

W dniu 13.08.2023 r. Prezydent Miasta Żyrardowa Lucjan Krzysztof Chrzanowski rozpoczął uroczystą Potańcówkę w Parku Seniora w Żyrardowie. Podczas tego wydarzenia promowane były także usługi realizowane przez Centrum Usług Społecznych w Żyrardowie. Mieszkańcy Miasta Żyrardowa mogli porozmawiać z pracownikiem CUS i zapoznać się z nową ofertą usług społecznych a…

Nabór wniosków na usługi społeczne

Od dnia 01.08.2023 r. rozpoczyna się nabór nowych formularzy na usługi społeczne. Formularz dostępny w załączniku. W okresie od sierpnia 2023 r. do grudnia 2023 r. będą realizowane następujące usługi: ŻYRARDÓW DLA RODZINY Poradnictwo i wsparcie psychologiczne Dietetyk Rehabilitacja wad postawy (dzieci do 18 roku życia ) Logopeda (dzieci do…

Webinarium dla seniorów o cyberbezpieczeństwie

Urząd Komisji Nadzoru Finansowego zaprasza seniorów i ich opiekunów na webinarium (seminarium online) „Cyberbezpieczeństwo podczas zawierania transakcji elektronicznych z podmiotami rynku finansowego, ochrona konsumentów na rynku finansowym, w szczególności przed działalnością cyberprzestępców, uwzględniając takie metody oszustw, jak vishing i spoofing” organizowane w ramach projektu Centrum Edukacji dla Uczestników Rynku –…

Zgłaszanie propozycji do programu współpracy współpracy Województwa Mazowieckiego z organizacjami pozarządowymi na 2024 rok

Propozycje zgłoś za pośrednictwem formularza on-line lub pobierz plik, a po wypełnieniu dostarcz go do Urzędu w jeden ze wskazanych sposobów: mailem: organizacyjny@mazovia.pl pocztą na adres (decyduje data wpływu do Urzędu): Biuro Dialogu i Inicjatyw SpołecznychUrząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego w Warszawie ul. Okrzei…
Centrum Usług Społecznych w Żyrardowie powstało w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014 - 2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach POWER.02.08.00-IP.03-00-001/20, Działanie 2.8 Rozwój Usług Społecznych świadczonych w środowisku lokalnym.