Przejdź do treści

Aktualności

W Żyrardowie powstanie Młodzieżowa Rada Miasta. Trwają konsultacje społeczne projektu statutu

Prezydent Miasta Żyrardowa Lucjan Krzysztof Chrzanowski zaprasza organizacje pozarządowe do udziału w konsultacjach społecznych projektu uchwały w sprawie powołania Młodzieżowej Rady Miasta Żyrardowa i nadania jej statutu. Konsultacje trwają do 7 kwietnia 2022 r. Zgodnie z decyzją Prezydenta Miasta w Żyrardowie rozpocznie działalność Młodzieżowa Rada Miasta. Ma ona podobnie, jak…

Poradnictwo i wsparcie psychologiczne dla mieszkańców Żyrardowa

Stale poszerzany jest wachlarz bezpłatnych usług realizowanych dla mieszkańców przez Centrum Usług Społecznych w Żyrardowie. Prezydent Miasta Żyrardowa Lucjan Krzysztof Chrzanowski rozstrzygnął przetarg na świadczenie porad i wsparcia psychologicznego. Umowę z Wykonawcą podpisała z upoważnienia prezydenta dyrektor CUS, Agnieszka Stępska. Usługę realizuje psycholog Mirosława Staszewska.

Otwarty konkurs ofert dla organizacji pozarządowych

Prezydent Miasta Żyrardowa Lucjan Krzysztof Chrzanowski ogłosił otwarty konkurs ofert dla organizacji pozarządowych na realizację zadań publicznych w zakresie „Działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym”. Zapraszamy organizacje pozarządowe do składania ofert! Czas na złożenie oferty mija 12 kwietnia br. Konkurs ofert dotyczy zadań ujętych w Programie Usług Społecznych Miasta Żyrardowa realizowanych przez Centrum Usług Społecznych w Żyrardowie.

Terapia i rehabilitacja dzieci w ramach bezpłatnych usług społecznych

Dzieci z zaburzeniami autystycznymi, ADHD czy mózgowym porażeniem dziecięcym korzystają z bezpłatnych zajęć terapeutycznych i rehabilitacyjnych. Jest to możliwe, dzięki projektowi realizowanemu przy udziale środków zewnętrznych przez Centrum Usług Społecznych. Zajęcia prowadzone są przez Towarzystwo Przyjaciół Dzieci w Żyrardowie. Programem objętych jest 10 dzieci. Uczestniczą one w zajęciach integracji sensorycznej,…

Poszukujemy wolontariuszy do działań pomocowych dla osób z Ukrainy

W ramach projektu realizowanego przez Centrum Usług Społecznych w Żyrardowie  startuje Centrum Wolontariatu. Ma być miejscem aktywizacji mieszkańców do działań społecznych i pomocy potrzebującym. Centrum rozpoczyna działalność w sytuacji, gdy do naszego miasta przyjechały setki, a może i tysiące osób uciekających przed wojną. Dlatego działania centrum skupią się w pierwszych…

Nowe usługi społeczne cieszą się dużym zainteresowaniem

Już ponad 120 osób korzysta z nowych bezpłatnych usług społecznych realizowanych w ramach projektu unijnego przez Centrum Usług Społecznych w Żyrardowie, a minął zaledwie miesiąc od wyłonienia pierwszych wykonawców. Sukcesywnie przyjmowani są do projektu kolejni odbiorcy i wybierani są wykonawcy kolejnych usług. Aktualnie świadczymy na rzecz mieszkańców takie usługi, jak: terapia i rehabilitacja dzieci, rehabilitacja wad postawy, logopeda, ,,taxi dla seniora" i ,,złota rączka”.     
Centrum Usług Społecznych w Żyrardowie powstało w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014 - 2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach POWER.02.08.00-IP.03-00-001/20, Działanie 2.8 Rozwój Usług Społecznych świadczonych w środowisku lokalnym.