Przejdź do treści

Zajęcia wychowawczo-opiekuńcze w darmowej świetlicy Stowarzyszenia Kids Fitness Club.

Drodzy mieszkańcy w imieniu organizatora Stowarzyszenia Kids Fitness Club reprezentowanego przez Panią Kalinę Nowakowską zapraszamy wszystkie dzieci w wieku od 1,5 do 3 lat oraz w wieku przedszkolnym/wczesnoszkolnym do skorzystania z zajęć wychowawczo-opiekuńczych odbywających się w darmowej świetlicy Kids Fitness Club. Zajęcia odbywają się od poniedziałku do piątku w godzinach 10:00-13:00 lub 15:00-18:00.

Na dzieci czeka szeroka gama zajęć m.in. animacyjnych, kulinarnych, tanecznych, sportowo-ruchowych i wiele innych. Zachęcamy wszystkich rodziców małych pociech do zapoznania się z ofertą i skorzystania.

Centrum Usług Społecznych w Żyrardowie powstało w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014 - 2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach POWER.02.08.00-IP.03-00-001/20, Działanie 2.8 Rozwój Usług Społecznych świadczonych w środowisku lokalnym.