Przejdź do treści

Programu osłonowy w zakresie zmniejszenia wydatków poniesionych na leki przez mieszkańców Żyrardowa w 2024 roku

Wysypane leki z ampułki leżące na banknotach Euro

Szanowni mieszkańcy zachęcamy do zapoznania się z uchwałą dotyczącą Programu Osłonowego w zakresie zmniejszania poniesionych wydatków na leki w roku 2024.

Centrum Usług Społecznych w Żyrardowie powstało w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014 - 2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach POWER.02.08.00-IP.03-00-001/20, Działanie 2.8 Rozwój Usług Społecznych świadczonych w środowisku lokalnym.