Przejdź do treści

„Prawo pracy od podstaw”

"Prawo pracy od podstaw"

Drodzy Mieszkańcy Żyrardowa!

Centrum Usług Społecznych w Żyrardowie poleca wykładna temat: „Prawo pracy od podstaw” organizowany przez Szkołę Policealną AS w Żyrardowie. 

Wykład odbędzie się 10 marca 2024 r. o godz. 15:00 w Szkole Policealnej AS, Instytut Edukacyjny AS, ul. Wysockiego 30B, 96-300 Żyrardów.

Wykład jest dostępny dla każdego chętnego, ponadto podczas trwania wykładu zapewniona będzie pomoc w opiece nad dziećmi w wieku szkolnym.
Po wykładzie organizator zaprasza także na poczęstunek.

Aby wziąć udział w w/w wykładzie należy się uprzednio zapisać telefonicznie, mailowo bądź osobiście w sekretariacie Szkoły Policealnej AS, Instytut Edukacyjny AS. Uwaga, liczba miejsc jest ograniczona!

Dane kontaktowe oraz adresowe do zapisu na wykład:

Szkoła Policealna AS, Instytut Edukacyjny AS

ul. Wysockiego 30B, 96-300 Żyrardów

tel. 533-462-087

sekretariat@szkola.as

Centrum Usług Społecznych w Żyrardowie powstało w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014 - 2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach POWER.02.08.00-IP.03-00-001/20, Działanie 2.8 Rozwój Usług Społecznych świadczonych w środowisku lokalnym.