Przejdź do treści

POGOTOWIE LEKCYJNE

Drodzy mieszkańcy naszego miasta wraz z TurboEdukacja w ramach realizacji działań wspierających został uruchomiony program ” POGOTOWIE LEKCYJNE🚑” dla dzieci, których potrzebują wsparcia w nauce👩‍🏫 Pogotowie lekcyjne skierowane jest do dzieci zamieszkujących na terenie Miasta Żyrardowa, które mają problemy edukacyjne.

Koordynację nad projektem sprawuje Pan Jakub Kamiński Prezes Fundacji TurboEdukacja👍

Pogotowie lekcyjne będzie działać w Lokalnym Centrum Integracji Społecznej w siedzibie CUS Żyrardów. Spotkania będą ustalane indywidualnie do możliwości naszych Wolontariuszy.

Zgłoszenia kierować należy bezpośrednio do p. Jakuba Kamińskiego na adres mailowy jakub.kaminski@turboedukacja.pl

Dane powinny zawierać: imię i nazwisko dziecka, wiek, klasę, dane rodzica / opiekuna prawnego, adres zamieszkania i telefon do kontaktu

z rodzicem/opiekunem.

ILOŚĆ MIEJSC OGRANICZONA

Centrum Usług Społecznych w Żyrardowie powstało w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014 - 2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach POWER.02.08.00-IP.03-00-001/20, Działanie 2.8 Rozwój Usług Społecznych świadczonych w środowisku lokalnym.