Przejdź do treści

NGO

Rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert dla organizacji pozarządowych na realizację zadania publicznego w zakresie upowszechniania i wspierania kultury fizycznej

Do realizacji zadania zostały wybrane następujące organizacje,  uprawnione i spełniające wymogi konkursu podmioty oraz przyznano następujące kwoty dotacji: UCZNIOWSKI KLUB SPORTOWY „TRÓJKA” ŻYRARDÓW- 100 000 ZŁ Akademia Piłkarska Żyrardów Żyrardowianka-100 000 ZŁ Zarzadzenie-Nr-122-24-Prezydenta-Miasta-Zyrardowa-z-dnia-11-kwietnia-2024-rPobierz /…

Nabór na realizację zadań publicznych w zakresie „Upowszechniania i wspierania kultury fizycznej” na rok 2024

Zarządzenie Nr 71/24 Prezydenta Miasta Żyrardowa z dnia 4 marca 2024 r. w sprawie ogłoszenia naboru przedstawicieli organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie do komisji konkursowej otwartych konkursów ofert na realizację zadań publicznych w zakresie „Upowszechniania…

Otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego w zakresie „Upowszechnianie i wspieranie kultury fizycznej”

Zarządzenie nr 65/24 Prezydenta Miasta Żyrardowa z dnia 27 lutego 2024 roku w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w zakresie „Upowszechniania i wspierania kultury fizycznej”Pobierz /…
Centrum Usług Społecznych w Żyrardowie powstało w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014 - 2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach POWER.02.08.00-IP.03-00-001/20, Działanie 2.8 Rozwój Usług Społecznych świadczonych w środowisku lokalnym.