Przejdź do treści

NGO

Konkurs fotograficzny – Senior w obiektywie ekonomii społecznej

Zachęcamy do zapoznania się z materiałami dotyczącymi ogłoszonego konkursu przez Wydział Ekonomii Społecznej Mazowieckiego Centrum Polityki Społecznej pod hasłem „Senior w obiektywie ekonomii społecznej”. Powodzenia! Konkurs fotograficzny „Senior w obiektywie ekonomii społecznej” /…

Otwarty konkurs ofert w zakresie kultury fizycznej

Prezydenta Miasta Żyrardowa Lucjan Krzysztof Chrzanowski ogłosił otwarty konkurs ofert dla organizacji pozarządowych na realizację zadań publicznych w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w roku 2023. Pula środków w konkursie wynosi 1 342 000,00 zł. Rodzaj zadania: Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej poprzez: organizowanie i koordynowanie zajęć, treningów i…

Pierwsze konkursy dla organizacji pozarządowych na usługi społeczne ogłoszone

Prezydent Miasta Żyrardowa ogłosił dwa otwarte konkursy ofert dla organizacji pozarządowych na realizację usług społecznych dla mieszkańców w 2023 r. Pierwszy konkurs dotyczy wsparcia rodziny i pieczy zastępczej, drugi działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym. Na złożenie ofert zainteresowane organizacje mają czas do 27 grudnia 2022 r. Oferty należy…

Obywatelski monitoring funduszy europejskich – nie przegap!

Do Polski już wkrótce powinno trafić ponad 76 mld. euro z budżetu Unii Europejskiej na lata 2021-2027. Ogólnopolska Federacja Organizacji Pozarządowych (OFOP) apeluje do organizacji w całym kraju o mobilizację oraz do włączenia się w pracę komitetów monitorujących programy finansowane z funduszy europejskich. Zgodnie z Umową Partnerstwa określającą strategię wykorzystania…

Zapraszamy na szkolenie dla organizacji pozarządowych

Prezydent Miasta Żyrardowa Lucjan Krzysztof Chrzanowski, Centrum Usług Społecznych w Żyrardowie i Federacja „DZIAŁAJ.MY”, serdecznie zapraszają na szkolenie „Dobre praktyki animacji i edukacji kulturalnej” dla przedstawicieli organizacji społecznych z Żyrardowa. Szkolenie odbędzie się w Resursie już 20 kwietnia 2022 r. w godzinach 15.00 – 19.00. Jeśli: Twoja organizacja realizuje działania…

Organizacje społeczne otrzymają niezbędne wsparcie

W Żyrardowie powstało kolejne miejsce wspierające działania społeczne. Od 1 marca, zgodnie z decyzją Prezydenta Miasta Żyrardowa Lucjana Krzysztofa Chrzanowskiego,  działa Centrum Wsparcia Organizacji Społecznych. Centrum ma wspierać i doradzać społecznikom w prowadzonych działaniach. Prowadzi je, na zlecenie Miasta Żyrardowa, Federacja DZIAŁAJ.MY. – Żyrardowskie Centrum Wsparcia Organizacji Społecznych to kolejny…
Centrum Usług Społecznych w Żyrardowie powstało w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014 - 2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach POWER.02.08.00-IP.03-00-001/20, Działanie 2.8 Rozwój Usług Społecznych świadczonych w środowisku lokalnym.