Przejdź do treści

Asystent osobisty osoby z niepełnosprawnością edycja 2024

Dwie dłonie i sylwetka człowieka

Program Resortowy Ministra Rodziny i Polityki Społecznej z Funduszu Solidarnościowego

Asystent Osobisty Osoby z Niepełnosprawnością dla Jednostek Samorządu Terytorialnego – edycja 2024

Adresatami Programu są:

Osoby dorosłe ze znacznym stopniem niepełnosprawności albo z orzeczeniem równoważnym

Głównym celem Programu jest wprowadzenie usług Asystencji osobistej jako formy ogólnodostępnego wsparcia w wykonywaniu codziennych czynności oraz funkcjonowaniu
w życiu społecznym.   

Zadaniem asystenta osoby niepełnosprawnej jest pomoc w wykonywaniu codziennych czynności, m. in.:

  • w wyjściu, powrocie oraz/lub dojazdach w wybrane przez uczestnika Programu miejsce (np. dom, praca, placówki oświatowe i szkoleniowe, świątynie, placówki służby zdrowia i rehabilitacyjne, gabinety lekarskie i terapeutyczne, urzędy, znajomi, rodzina, instytucje finansowe, wydarzenia kulturalne/ rozrywkowe/społeczne/sportowe),
  • w zakupach, z zastrzeżeniem aktywnego udziału uczestnika Programu przy ich realizacji,
  • w załatwianiu spraw urzędowych,
  • w nawiązaniu kontaktu/współpracy z różnego rodzaju organizacjami,
  • w korzystaniu z dóbr kultury (np. muzeum, teatr, kino, galerie sztuki, wystawy),
  • w wykonywaniu czynności dnia codziennego – w tym przez dzieci z orzeczeniem o niepełnosprawności – także w zaprowadzaniu i przyprowadzaniu ich do/z placówki oświatowej).

Szczegółowe informacje o programie oraz pomoc w wypełnieniu wniosku można uzyskać w Centrum Usług Społecznych w Żyrardowie, tel. (46) 855-31-26.

Rekrutacja trwa, ilość miejsc ograniczona. Decyduje kolejność zgłoszeń.

Budżet Programu w Województwie Mazowieckim „Asystent osobisty osoby z niepełnosprawnością” dla Jednostek Samorządu Terytorialnego – edycja 2024 w 2024 r. będzie wynosił 760 mln zł;

Podstawą prawną Programu jest art. 7 ust. 5 ustawy z dnia 23 października

2018 r. o Funduszu Solidarnościowym (Dz. U. z 2023 r. poz. 647, 1407 i 1429 ).

Centrum Usług Społecznych w Żyrardowie powstało w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014 - 2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach POWER.02.08.00-IP.03-00-001/20, Działanie 2.8 Rozwój Usług Społecznych świadczonych w środowisku lokalnym.