Przejdź do treści

Rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert dla organizacji pozarządowych na realizację zadania publicznego w zakresie upowszechniania i wspierania kultury fizycznej

Do realizacji zadania zostały wybrane następujące organizacje,  uprawnione i spełniające wymogi konkursu podmioty oraz przyznano następujące kwoty dotacji:

  1. UCZNIOWSKI KLUB SPORTOWY „TRÓJKA” ŻYRARDÓW- 100 000 ZŁ
  2. Akademia Piłkarska Żyrardów Żyrardowianka-100 000 ZŁ
Centrum Usług Społecznych w Żyrardowie powstało w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014 - 2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach POWER.02.08.00-IP.03-00-001/20, Działanie 2.8 Rozwój Usług Społecznych świadczonych w środowisku lokalnym.