Przejdź do treści

Wystartował konkurs „Miejsce przyjazne seniorom”. Czas na zgłoszenie do 16 września

Prezydent Miasta Żyrardowa Lucjan Krzysztof Chrzanowski oraz Rada Seniorów Miasta Żyrardowa serdecznie zapraszają do udziału w konkursie pn. „Miejsce przyjazne seniorom”. Na zgłoszenia chętnych podmiotów czekamy do 16 września. Konkurs jest realizowany w ramach zadania „Żyrardowskie Dni Seniora” współfinansowanego ze środków Samorządu Województwa Mazowieckiego.

Serdecznie zapraszam do udziału w konkursie „Miejsce przyjazne seniorom”. Konkurs ma na celu wyszukać i promować te firmy i instytucje, które szczególnie dbają o najstarszych mieszkańców naszego miasta.  – mówi Lucjan Krzysztof Chrzanowski, Prezydent Miasta Żyrardowa – Zgłosić może się każdy podmiot, który w jakiś szczególny sposób podchodzi do potrzeb seniorów. Może to być kawiarnia, sklep, apteka, firma usługowa, organizacja pozarządową lub instytucja publiczna. Zapraszam do zapoznania się z regulaminem konkursu i do zgłoszenia. Razem zadbajmy o naszych seniorów.

Podmiot, który otrzyma certyfikat „Miejsce przyjazne seniorom” będzie mógł się nim posługiwać w działaniach promocyjnych. Zostanie również umieszczony na stronie internetowej Miasta Żyrardowa oraz w lokalnych mediach.

Konkurs jest elementem realizacji zadania „Żyrardowskie Dni Seniora”, na które Miasto Żyrardów otrzymało dotację z Samorządu Województwa Mazowieckiego. W celu zgłoszenia chęci udziału w targach należy wypełnić formularz dostępny na stronie www.zyrardow.pl oraz www.cus-zyrardow.pl do 16 września. Szczegółowe informacje można uzyskać pod nr telefonu 799 816 788.

Zadanie pn. „Żyrardowskie Dni Seniora” współfinansowane ze środków Samorządu Województwa Mazowieckiego.

Centrum Usług Społecznych w Żyrardowie powstało w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014 - 2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach POWER.02.08.00-IP.03-00-001/20, Działanie 2.8 Rozwój Usług Społecznych świadczonych w środowisku lokalnym.