Przejdź do treści

ŻYRARDOWSKIE DZIKI

Stowarzyszenie Krzewienia Kultury Fizycznej i Sportu „ŻYRARDOWSKIE DZIKI”

https://www.facebook.com/ZyrardowskieDziki/

Stowarzyszenie Żyrardowskie Dziki zrzesza pasjonatów sportów, trenerów kulturystyki i rekreacji, trenerów personalnych, przygotowania motorycznego oraz innych dyscyplin. Realizowało już projekty w postaci seminariów, zawodów i projektów mających na celu poprawa kondycji fizycznej i zdrowia psychicznego mieszkańców poprzez uczestnictwo w aktywnym stylu życia oraz promujące rekreację fizyczną.

Zadanie mające na celu pokazanie sportu jako lepszej i najzdrowszej alternatywy spędzania wolnego czasu, nauka prawidłowych wzorców ruchowy niezbędnych do uprawiania każdej dyscypliny sportowej oraz zapoznanie z modelem treningu na przyrządzie najbardziej wszechstronnie rozwijającym, czyli kettlebell oraz maczugach treningowych.

Miejsce realizacji zadania
Aqua Żyrardów, ul. Pileckiego 25/27, 96-300 Żyrardów, Strefa Funkcjonalna.

Grupa docelowa
Młodzież w wieku 13-20lat

Centrum Usług Społecznych w Żyrardowie powstało w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014 - 2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach POWER.02.08.00-IP.03-00-001/20, Działanie 2.8 Rozwój Usług Społecznych świadczonych w środowisku lokalnym.