Przejdź do treści

Żyrardów solidarny z Ukrainą!

Z inicjatywy Prezydenta Lucjana Krzysztofa Chrzanowskiego, Miasto Żyrardów przygotowało realną pomoc dla imigrantów, którzy dotrą do Żyrardowa. Dziś Zastępca Prezydenta Adam Lemiesz oraz pracownicy Centrum Usług Społecznych w Żyrardowie spotkali się z przedstawicielami Fundacji Ternopilskiej, działającej w naszym mieście na rzecz migrantów. Wspólnie wypracowany został pakiet pomocy do wdrożenia w związku z wojną na Ukrainie. Bądźmy solidarni i w każdy możliwy sposób pomagajmy imigrantom!

1/ Meldunki

W związku ze wzmożonym ruchem imigrantów, Urząd Stanu Cywilnego w miejskim magistracie od poniedziałku, 28 lutego, uruchamia dodatkowe miejsce obsługi imigrantów w sprawach meldunkowych i kart stałego pobytu.

2/ Mieszkania

Zostały zabezpieczone przez Miasto lokale dla uchodźców wojennych.

3/ Szkoły i wsparcie psychologiczne dla dzieci imigrantów

Miejskie placówki oświatowe są przygotowane na przyjęcie dzieci imigrantów. W szkołach zorganizowana zostanie dodatkowa pomoc psychologów i pedagogów dla uczniów z Ukrainy.

4/ Pomoc psychologiczna

Fundacja Ternopilska uruchomi doraźny punkt pomocy psychologicznej dla imigrantów i mieszkańców Ukrainy w Żyrardowie. Osoby potrzebujące takiego wsparcia prosimy o kontakt z Fundacją pod adresem mailowym: ternopilska@gmail.com.

5/ Spotkanie informacyjne

W sobotę, 26 lutego, o godz. 18:00, w sali klubowej Centrum Kultury odbędzie się spotkanie dla społeczności ukraińskiej mieszkającej w Żyrardowie z przedstawicielami Fundacji Ternopilskiej oraz pracownikami CUS Żyrardów. Uczestnicy spotkania otrzymają informacje z zakresu prawa migracyjnego. Dowiedzą się, jak bezpiecznie sprowadzić członków swoich rodzin do Polski.

6/ Zbiórka darów

Stowarzyszenie ,,Przymierze dla Żyrardowa”, przy wsparciu organizacyjnym Prezydenta Miasta Żyrardowa Lucjana Krzysztofa Chrzanowskiego, uruchamia akcję charytatywną ,,Podziel się dobrem – Solidarni z Ukrainą”.

Od poniedziałku, 28 lutego, rusza punkt zbiórki w Centrum Kultury w Żyrardowie. W godz. 8:00 – 20:00 można przynosić do punktu niepsującą się żywność z długą datą ważności, środki higieniczne, środki czystości. Zapraszamy do pomocy! Dzielmy się dobrem!

7/ Pomoc społeczna

W Centrum Usług Społecznych w Żyrardowie cudzoziemcy mogą uzyskać doraźną pomoc na podstawie ustawy o pomocy społecznej. Prawo do świadczeń z pomocy społecznej przysługuje cudzoziemcom, mającym miejsce zamieszkania i przebywającym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej:

  • na podstawie zezwolenia na pobyt stały,
  • zezwolenia na pobyt rezydenta długoterminowego Unii Europejskiej,
  • zezwolenia na pobyt czasowy udzielonego w związku z nadaniem statusu uchodźcy lub udzieleniem ochrony uzupełniającej na podstawie przepisów ustawy o cudzoziemcach,
  • zezwolenie na pobyt rezydenta długoterminowego UE udzielone przez inne państwo członkowskie Unii Europejskiej.

Osoby potrzebujące wsparcia zapraszamy do kontaktu z Centrum Usług Społecznych w Żyrardowie przy ul. Armii Krajowej 3, nr tel. 46 855 31 26.

Jeśli Ty chcesz pomóc w jakiś inny sposób mieszkającym w naszym mieście Ukraińcom, zapraszamy do kontaktu z Centrum Usług Społecznych, tel. 46 855 31 26, email: sekretariat@cus-zyrardow.pl.

Centrum Usług Społecznych w Żyrardowie powstało w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014 - 2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach POWER.02.08.00-IP.03-00-001/20, Działanie 2.8 Rozwój Usług Społecznych świadczonych w środowisku lokalnym.