Przejdź do treści

Żyrardów na sportowo. Dofinansowania dla klubów sportowych przyznane

Do żyrardowskich klubów i stowarzyszeń sportowych trafi w tym roku 1 342 000 zł z budżetu Miasta Żyrardowa na prowadzenie różnorodnych zajęć sportowych dla mieszkańców naszego miasta. Prezydent Miasta Żyrardowa Lucjan Krzysztof Chrzanowski rozstrzygnął konkurs na realizację zadań publicznych w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej.

– Każdego roku na rozwój sportu w naszym mieście przeznaczamy największą pulę środków w ramach otwartych konkursów ofert dla organizacji pozarządowych – mówi Prezydent Żyrardowa, Lucjan Krzysztof Chrzanowski – To bardzo ważne zadania, które chcemy wspierać, aby nasi mieszkańcy, szczególnie dzieci i młodzież, mogli rozwijać talenty i pasje sportowe. Uprawianie sportu sprzyja nie tylko zdrowiu i sprawności ruchowej, ale również kształtuje charakter i osobowość. Cieszę się że w tym roku, pomimo ogólnie trudnej sytuacji finansowej, udało się utrzymać dofinansowanie na podobnym poziomie, jak w latach ubiegłych.

Na mapie działań sportowych dofinansowanych przez Miasto Żyrardów są obecne:

 • koszykówka – UKS Trójka Żyrardów;
 • piłka nożna – Akademia Piłkarska Żyrardów, Stowarzyszenie Lokalne Salezjańskiej Organizacji Sportowej „SL SALOS”;
 • siatkówka – Żyrardowskie Stowarzyszenie Siatkówki LEN, Stowarzyszenie Lokalne Salezjańskiej Organizacji Sportowej „SL SALOS”;
 • boks i inne sporty walki – Sportowy Żyrardów, Klub Rocky Żyrardów, Żyrardowski Klub Sportowy Thien Long, Stowarzyszenie Academia Gorila Żyrardów, Stowarzyszenie „Samoobrony i sportów walki KMT”, Klub sportowy KUMITE;
 • pływanie – Żyrardowskie Stowarzyszenie Pływaków i Ratowników, Żyrardowskie Powiatowe Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe, Stowarzyszenie Sport Life;
 • żeglarstwo – Związek Harcerstwa Polskiego;
 • wędkarstwo – Polski Związek Wędkarki Koło w Żyrardowie;
 • strzelectwo – Klub Strzelecki Ligi Obrony Kraju STRZELEC Żyrardów
 • tenis stołowy – Stowarzyszenie Lokalne Salezjańskiej Organizacji Sportowej „SL SALOS”;
 • taniec – Fundacja Klub Sportowy Gimnastyki i Tańca Mash Art.;
 • fitness i joga – Fundacja Self Active Planet Akademia Rozwoju Osobistego;
 • zajęcia ogólnorozwojowe – Ognisko Towarzystwa Krzewienia Kultury Fizycznej ,, Sokół” w Żyrardowie.

Pełna treść Zarządzenia nr 28/23 Prezydenta Miasta z dnia 26 stycznia br. w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w roku 2023 dostępna jest na stronie www.bip.zyrardow.pl.

Wykonanie zarządzenia Prezydent powierzył Dyrektorowi Centrum Usług Społecznych w Żyrardowie.

Centrum Usług Społecznych w Żyrardowie powstało w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014 - 2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach POWER.02.08.00-IP.03-00-001/20, Działanie 2.8 Rozwój Usług Społecznych świadczonych w środowisku lokalnym.