Przejdź do treści

Żyrardów dla społeczeństwa

Grupa osób w Resursie trzymające tablice informacyjne z czekami dla wykonawców usług
zdjęcie wykonane przez Wydział Pomocji Miasta Żyrardowa

Wczoraj w Resursie odbyło się spotkanie, którego gospodarzem był Prezydent Lucjan Krzysztof Chrzanowski. Wraz ze swoim zastępcą Prezydentem Adamem Lemieszem oraz Dyrektor Centrum Usług Społecznych w Żyrardowie Agnieszką Stępską, wręczyli symboliczne czeki dla wykonawców usług, które w nowym rozdaniu działają już od początku sierpnia 2023 roku. Gratulujemy wykonawcom wyboru oraz życzymy owocnej współpracy, mieszkańców zaś zapraszamy do korzystania z usług.

Poniżej pełna lista:

Cztery obszary działań:

  1. Żyrardów dla samodzielności:

– Teleopieka – zadanie na rzecz mieszkańców realizowane przez spółkę Sidly oferującą zdalną pomoc medyczną,

–  Taxi dla Seniora – lokalny transport dla seniorów w celu wspierania ich samodzielności i niezależności realizowane przez lokalnego przedsiębiorcę Pana Mariusza Bodycha,

– Asystent osoby niesamodzielnej 60 +, czyli Usługi wspierające i doradcze dla osób niesamodzielnych  realizowane przez Fundację Idylla,

– Złota rączka – usługi dotyczące pomocy seniorom w drobnych naprawach w przestrzeni domowej, realizowane przez Pana Przemysława Łukasika.

– Usługi animacji społeczno-kulturalnych dla osób niesamodzielnych, zadanie realizowane przez Stowarzyszenie „Wspólnota Żyrardowa”

  • Żyrardów dla rodziny:

– Poradnictwo i wsparcie psychologiczne, działanie realizowane przez Pana Michała Ciecharowskiego,

– Poradnictwo specjalistyczne – dietetyka, realizowane przez  Stowarzyszenie Sport Life,

– Poradnictwo specjalistyczne – rehabilitacja wad postawy, realizowane przez Stowarzyszenie Pro Bono For People

– Terapia, rehabilitacja, realizowane przez Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Zarząd Mazowieckiego Oddziału Wojewódzkiego,

– Poradnictwo specjalistyczne – logopedia, realizowane przez Stowarzyszenie Pro Bono For People,

– Żyrardowskie Biuro Interwencyjne- prawnik, realizowane przez Fundację Stałego Rozwoju Nowy Sącz

  • Działania wspierające

– Pedagogika ulicy, realizowane przez Stowarzyszenie Oratorium św. Jana Bosko,

– Centrum Wolontariatu, realizowane przez Żyrardowską Federację Organizacji Społecznych „DZIAŁAJ.MY”,

– Kluby Aktywizacji Społeczno-Zawodowej  -Oratorium św. Jana Bosko (Stolarstwo), zadanie realizowane przez Stowarzyszenie Oratorium św. Jana Bosko,

  • Upowszechnianie i wspieranie kultury fizycznej

– Koszykówka, Uczniowski Klub Sportowy „Trójka” Żyrardów,

– Piłka nożna, Akademia Piłkarska Żyrardów „Żyrardowianka”. 

Centrum Usług Społecznych w Żyrardowie powstało w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014 - 2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach POWER.02.08.00-IP.03-00-001/20, Działanie 2.8 Rozwój Usług Społecznych świadczonych w środowisku lokalnym.