Przejdź do treści

Zima i bezpieczeństwo pożarowe

Rysunek osoby z gaśnicą informacja o spotkaniu bezpieczeństwa

Serdecznie zapraszamy na spotkanie.

Centrum Usług Społecznych w Żyrardowie powstało w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014 - 2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach POWER.02.08.00-IP.03-00-001/20, Działanie 2.8 Rozwój Usług Społecznych świadczonych w środowisku lokalnym.