Przejdź do treści

W dniu 15.04.2022 r. CUS czynny do godz. 14.00

Uprzejmie informujemy wszystkich zainteresowanych, że w dniu 15 kwietnia 2022 r. Centrum Usług Społecznych w Żyrardowie czynne jest do godz. 14.00.

Centrum Usług Społecznych w Żyrardowie powstało w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014 - 2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach POWER.02.08.00-IP.03-00-001/20, Działanie 2.8 Rozwój Usług Społecznych świadczonych w środowisku lokalnym.