Przejdź do treści

UWAGA: powiatowo – gminne ćwiczenie obronne!

Informacja o powiatowo-gminnych ćwiczeniach obronnych.

Uwaga! W dniach 4 – 5 października 2023 r. na obszarze powiatu żyrardowskiego, ze szczególnym uwzględnieniem m. Żyrardowa, będzie się odbywało powiatowo-gminne ćwiczenie obronne. Przewidziane jest wykorzystanie pozoracyjnych środków pirotechnicznych wywołujących dym, huk i wystrzały. Nad bezpieczeństwem ćwiczących i mieszkańców będą czuwać widoczne patrole wojskowe oraz odpowiednie służby i straże. W razie znalezienia się w rejonie realizowanych akcji, proszę stosować się do poleceń osób ćwiczących.

Увага! В днях 4-5 жовтня 2023 року на території жирардовського повіту, а особливо в Жирардові, відбудеться повітово-гмінне захисне навчання. Передбачене використання уявних піротехнічних засобів, які будуть спричиняти дим, гуркіт та постріли. За безпеку мешканців та осіб, які братимуть участь у навчанні, будуть відповідати війскові патрулі та відповідні служби.
У випадку перебування у зоні подій, просимо дотримуватися команд осіб, які братимуть участь у навчанні.

Centrum Usług Społecznych w Żyrardowie powstało w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014 - 2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach POWER.02.08.00-IP.03-00-001/20, Działanie 2.8 Rozwój Usług Społecznych świadczonych w środowisku lokalnym.