Przejdź do treści

Uwaga mieszkańcy zainteresowani preferencyjnym zakupem węgla!

W związku z przyjęciem przez Sejm ustawy o zakupie preferencyjnym paliwa stałego przez gospodarstwa domowe, mieszkańcy zainteresowani zakupem węgla w preferencyjnej cenie proszeni są o złożenie w CUS Żyrardów ANKIETY O ZAMIARZE DOKONANIA ZAKUPU WĘGLA PO CENACH PREFERENCYJNYCH.

Zgodnie z ustawą samorządy będą mogły kupić węgiel od importerów i sprzedać go mieszkańcom po preferencyjnej cenie za tonę. Gmina będzie mogła prowadzić dystrybucję węgla poprzez własne jednostki organizacyjne, wybrane spółki, np. komunalne, umowę ze składem węgla, umowę z inną gminą. Do zakupu preferencyjnego uprawnione będą te gospodarstwa, którym przysługuje dodatek węglowy. 

Gmina, która zamierza kupić węgiel dla mieszkańców, musi najpierw dokonać wstępnego ustalenia liczby gospodarstw domowych zainteresowanych preferencyjnym zakupem. Stąd apel składanie ankiet.  

Ankiety przyjmowane są do dnia 4 listopada br. w Centrum Usług Społecznych przy ul. Piaskowej 21/23 w Żyrardowie. Formularz ankiety dostępny jest w siedzibie CUS, można też pobrać ze strony. 

Gmina, realizując zadanie, jest jedynie pośrednikiem w dystrybucji węgla i nie ponosi odpowiedzialności za deklarowaną jakość dostarczanego węgla.

Centrum Usług Społecznych w Żyrardowie powstało w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014 - 2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach POWER.02.08.00-IP.03-00-001/20, Działanie 2.8 Rozwój Usług Społecznych świadczonych w środowisku lokalnym.