Przejdź do treści

Szczęśliwego i zdrowego Roku 2024

Szanowni Państwo, bardzo dziękujemy za korzystanie z usług naszej instytucji, która swoją misją i realizacją powierzonych jej usług może wpływać na polepszenie warunków życia wszystkich mieszkańców Żyrardowa.

Kończący się Rok 2023 był bardzo znaczący dla rozwoju usług społecznych w Żyrardowie. Mieszkańcy korzystali z nich nie tylko w obszarze świadczeń, ale też w zakresie aktywności społecznych, które realizujemy poprzez ogłaszane projekty.

Życzymy Państwu zdrowia, powodzenia i aktywnego uczestnictwa w życiu społecznym Miasta Żyrardowa.

Centrum Usług Społecznych w Żyrardowie powstało w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014 - 2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach POWER.02.08.00-IP.03-00-001/20, Działanie 2.8 Rozwój Usług Społecznych świadczonych w środowisku lokalnym.