Przejdź do treści

Skuteczność usługi TELEOPIEKA

Senior z opaską ratującą życie na nadgarstku

Szanowni Mieszkańcy, z dumą chcemy podzielić się z Państwem informacją na temat skuteczności usług prowadzonych w Centrum Usług Społecznych w Żyrardowie.

Dzięki wdrożeniu usługi TELEOPIEKA realizowanego przez Spółkę Z.O.O. SiDLY, w ostatnim czasie w Żyrardowie zostały uratowane trzy osoby. Do dwóch osób został wezwany Zespół Ratownictwa Medycznego, ponieważ były to sytuacje zagrażające życiu Pacjentów, natomiast jedna akcja ratunkowa zakończyła się poradą naszego ratownika medycznego.

Przypomnijmy zatem czym jest teleopieka oraz opaska ratująca życie.

Teleopieka to usługa całodobowej, zdalnej opieki, która świadczona jest przez wykwalifikowanych ratowników medycznych przy użyciu specjalnych medycznych opasek na nadgarstek. Te zaawansowane urządzenia monitorują kluczowe parametry życiowe, takie jak puls i saturacja krwi i są jednocześnie wyposażone w detektor upadku oraz przycisk alarmowy „SOS”. Dzięki temu Seniorzy są w stanie w każdej chwili powiadomić telecentrum o wszelkich nieprawidłowościach, czy złym samopoczuciu, umożliwiając szybką interwencję ratownika. W telecentrum przez całą dobę dyżurują doświadczeni ratownicy medyczni, gotowi przyjąć informacje od podopiecznych i natychmiast zareagować. Działania podejmowane przez telecentrum obejmują nie tylko reagowanie na alarmy, ale również monitorowanie regularnych odczytów parametrów życiowych. Dzięki tej usłudze Pacjenci otrzymują wszechstronną opiekę, co przyczynia się do zwiększenia ich poczucia bezpieczeństwa przez całą dobę.

Teleopieka adresowana jest dla Seniorów, którzy na co dzień wychodzą z domu na zakupy, spacerują, uprawiają sport, jak również jest pomocnym narzędziem opieki w przypadku pogorszenia stanu zdrowia Seniora lub konieczności stałego monitorowania zdrowia osób zmagających z chorobą przewlekłą.

Na terenie Żyrardowa teleopieką objętych jest 105 osób.

Centrum Usług Społecznych w Żyrardowie powstało w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014 - 2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach POWER.02.08.00-IP.03-00-001/20, Działanie 2.8 Rozwój Usług Społecznych świadczonych w środowisku lokalnym.