Przejdź do treści

Ruszyła nowa usługa społeczna Miasta Żyrardowa – Taksówka dla seniora!

Centrum Usług Społecznych uruchamia nową usługę w ramach Programu Usług Społecznych Miasta Żyrardowa, dostępną w pakiecie ,,Żyrardów dla Samodzielności”. ,,Taxi dla seniora” to usługa adresowana do mieszkańców Żyrardowa w wieku 60+, osób samotnych, niesamodzielnych, z niepełnosprawnością.

Usługa polega na przewozie osób na terenie Miasta Żyrardowa celem załatwienia spraw związanych
z codziennym funkcjonowaniem. Osoby uprawnione będą mogły skorzystać z usługi cztery razy w miesiącu. Przejazd może być zrealizowany np. do lekarza, na zakupy, do urzędu, do kina lub biblioteki. Usługa ma ułatwić codzienne funkcjonowanie osobom, które tego potrzebują.

Wykonawcą usługi ,,Taxi dla seniora” jest wyłoniona w drodze przetargu firma P.H.U. „Mar-Bod” Mariusz Bodych.

Osoby zainteresowane skorzystaniem z usługi prosimy o zgłaszanie się do Centrum Usług Społecznych w Żyrardowie przy ul. Armii Krajowej 3 (dawny Miejski Ośrodek Społeczny w Żyrardowie).

Jednocześnie informujemy, że ,,Taxi dla seniora” to jedna z szerokiej gamy usług oferowanych w ramach Programu Usług Społecznych Miasta Żyrardowa. Wykaz wszystkich usług dostępny jest na stronie https://cus-zyrardow.pl/uslugi-spoleczne/ lub na miejscu, w siedzibie CUS.

Centrum Usług Społecznych zaprasza do kontaktu mieszkańców zainteresowanych nową ofertą Miasta. Czekamy na Państwa zgłoszenia pod nr tel.: 46 855 31 26 w. 12, kom. 519 441 704, mailem na adres uslugispoleczne@cus-zyrardow.pl, bądź osobiście w siedzibie CUS przy ul. Armii Krajowej 3, w godz. 8.00 – 16.00.

Projekt ,,Centrum Usług Społecznych w Żyrardowie” współfinansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego oraz ze środków budżetu państwa w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014 – 2020. Działanie 2.8 Rozwój usług społecznych świadczonych w środowisku lokalnym.

Centrum Usług Społecznych w Żyrardowie powstało w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014 - 2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach POWER.02.08.00-IP.03-00-001/20, Działanie 2.8 Rozwój Usług Społecznych świadczonych w środowisku lokalnym.