Przejdź do treści

Rada Seniorów – kuźnią Lokalnych Liderów Senioralnych

grupa seniorów

Szanowni Państwo zachęcamy do śledzenia informacji dotyczących realizowanego przez CUS projektu „Rada Seniorów – kuźnia lokalnych liderów senioralnych”, który realizowany jest w ramach Samorządowego Instytutu Wsparcia Inicjatyw Rad Seniorów „Mazowsze dla Seniorów 2023” i współfinansowany jest ze środków Samorządu Województwa Mazowieckiego.

To kolejne działania na rzecz osób starszych w naszym mieście. Więcej informacji na Facebooku Cus: https://www.facebook.com/CUSZyrardow/ oraz

Szanowni Państwo zachęcamy do śledzenia informacji dotyczących realizowanego przez CUS projektu. To kolejne działania na rzecz osób starszych w naszym mieście. Więcej informacji na Facebooku: https://www.facebook.com/CUSZyrardow/ oraz

https://www.facebook.com/profile.php?id=61550815024569

#

Centrum Usług Społecznych w Żyrardowie powstało w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014 - 2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach POWER.02.08.00-IP.03-00-001/20, Działanie 2.8 Rozwój Usług Społecznych świadczonych w środowisku lokalnym.