Przejdź do treści

Poradnictwo i wsparcie psychologiczne dla mieszkańców Żyrardowa

Stale poszerzany jest wachlarz bezpłatnych usług realizowanych dla mieszkańców przez Centrum Usług Społecznych w Żyrardowie. Prezydent Miasta Żyrardowa Lucjan Krzysztof Chrzanowski rozstrzygnął przetarg na świadczenie porad i wsparcia psychologicznego. Umowę z Wykonawcą podpisała z upoważnienia prezydenta dyrektor CUS, Agnieszka Stępska. Usługę realizuje psycholog Mirosława Staszewska.

Dla kogo?

Usługa poradnictwa psychologicznego przeznaczona jest dla wszystkich mieszkańców Żyrardowa. Skorzystać z niej mogą osoby dorosłe, dzieci, młodzież, rodziny, małżeństwa.

Na czym polega usługa?

Usługa polega na regularnych konsultacjach z psychologiem, których celem jest wsparcie w rozwiązaniu trudności życiowych. Mogą to być sytuacje związane ze stratą osoby bliskiej, trudności w wychowaniu dzieci, konflikty rodzinne, trudności w kontaktach społecznych, zagrożenie depresją oraz wszystkie inne, które powodują negatywne samopoczucie i pogorszenie kondycji zdrowotnej. W ramach usługi zapewniona jest całkowita poufność i profesjonalne wsparcie.

Osoby zainteresowane skorzystaniem z usługi zachęcamy do kontaktu z Centrum Usług Społecznych w Żyrardowie, pod nr tel.: 46 855 31 26 w. 12, kom. 519 441 704, mailem na adres uslugispoleczne@cus-zyrardow.pl, bądź osobiście w siedzibie CUS przy ul. Armii Krajowej 3.

Wykaz wszystkich usług społecznych oraz szczegółowe informacje dostępne są w zakładce Usługi społeczne: https://cus-zyrardow.pl/uslugi-spoleczne/ lub na miejscu, w siedzibie CUS.

Projekt ,,Centrum Usług Społecznych w Żyrardowie” współfinansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego oraz ze środków budżetu państwa w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014 – 2020. Działanie 2.8 Rozwój usług społecznych świadczonych w środowisku lokalnym.

Centrum Usług Społecznych w Żyrardowie powstało w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014 - 2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach POWER.02.08.00-IP.03-00-001/20, Działanie 2.8 Rozwój Usług Społecznych świadczonych w środowisku lokalnym.