Przejdź do treści

Nabór wniosków na usługi społeczne

Od dnia 01.08.2023 r. rozpoczyna się nabór nowych formularzy na usługi społeczne. Formularz dostępny w załączniku.

W okresie od sierpnia 2023 r. do grudnia 2023 r. będą realizowane następujące usługi:

ŻYRARDÓW DLA RODZINY

 • Poradnictwo i wsparcie psychologiczne
 • Dietetyk
 • Rehabilitacja wad postawy (dzieci do 18 roku życia )
 • Logopeda (dzieci do 18 roku życia)
 • Terapia, rehabilitacja (dzieci do 18 roku życia)
 • Żyrardowskie Biuro Interwencyjne

ŻYRARDÓW DLA SAMODZIELNOŚCI

 • Usługa teleopieki -osoby powyżej 60 roku życia posiadający orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności, osoby powyżej 75 roku życia.
 • Taxi dla seniora – osoby powyżej 60 roku życia posiadający orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności, osoby powyżej 75 roku życia lub osoby do 60 roku życia posiadający orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności ruchowej.
 • Usługi wspierające i doradcze dla osób niesamodzielnych (asystent osoby niesamodzielnej) – osoby powyżej 60 roku życia posiadający orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności, osoby powyżej 75 roku życia.
 • Złota rączka- osoby powyżej 60 roku życia posiadający orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności, osoby powyżej 75 roku życia.
 • Usługi animacji społeczno-kulturalnej dla osób niesamodzielnych-(osoby powyżej 60 roku życia)

DZIAŁANIA WSPIERAJĄCE

 • Pedagogika ulicy
 • Centrum Wolontariatu
 • Socjoterapia -Trening Umiejętności Społecznych (do 18 roku życia)
 • Klub Aktywizacji Społeczno-Zawodowej
Centrum Usług Społecznych w Żyrardowie powstało w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014 - 2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach POWER.02.08.00-IP.03-00-001/20, Działanie 2.8 Rozwój Usług Społecznych świadczonych w środowisku lokalnym.