Przejdź do treści

Masz nagły problem? Zgłoś się do Żyrardowskiego Biura Interwencyjnego

W ramach nowego pakietu usług Centrum Usług Społecznych uruchomiło Żyrardowskie Biuro Interwencyjne. Znajdzie w nim pomoc każdy mieszkaniec Żyrardowa, który nagle znalazł się w trudnej sytuacji i potrzebuje szybkiej, doraźnej pomocy. W biurze można uzyskać poradę od psychologa, pedagoga, prawnika. Biura działa w budynku przy ul. Kościuszki 29 w biurze doradztwa prawnego Ann-Lex. Szczegółowe godziny dyżurów biura znajdują się na stronie internetowej www.cus-zyrardow.pl.

Usługa polega na uzyskaniu doraźnej pomocy w nagłych i trudnych sytuacjach życia codziennego. Mogą one dotyczyć np. trudności w wychowaniu dzieci, doświadczenia śmierci lub choroby bliskiej osoby, nieprzewidzianych trudności prawnych. Specjaliści w Biurze Interwencji Kryzysowej udzielą wsparcia i porady oraz wskażą kierunki dla uzyskania długotrwałej pomocy, jeśli będzie ona potrzebna.

Dyżur w Żyrardowskim Biurze Interwencyjnym, ul. Kościuszki 29 w maju

DataGodzina
06.058.00 – 10.00
12.0516.00 – 20.00
13.058.00 – 10.00
17.0516.00 – 20.00
20.058.00 – 10.00
26.0516.00 – 20.00
27.058.00 – 10.00

Wykaz wszystkich usług społecznych oraz szczegółowe informacje dostępne są na stronie https://cus-zyrardow.pl/uslugi-spoleczne/ lub na miejscu, w siedzibie CUS.

Centrum Usług Społecznych zaprasza mieszkańców do zgłaszania zainteresowania skorzystaniem z usług przewidzianych w Programie Usług Społecznych Miasta Żyrardowa.

Czekamy na Państwa zgłoszenia pod nr tel.: 46 855 31 26 w. 12, kom. 519 441 704, mailem na adres uslugispoleczne@cus-zyrardow.pl, bądź osobiście w siedzibie CUS przy ul. Armii Krajowej 3, w godz. 8.00 – 16.00.

Zachęcamy do zapoznania się z ofertą i zgłaszania zainteresowania!  

Projekt pn. Centrum Usług Społecznych w Żyrardowie finansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, Działanie 2.8 Rozwój Usług Społecznych świadczonych w środowisku lokalnym.

Centrum Usług Społecznych w Żyrardowie powstało w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014 - 2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach POWER.02.08.00-IP.03-00-001/20, Działanie 2.8 Rozwój Usług Społecznych świadczonych w środowisku lokalnym.